Prawo pracy


Już co szósty Polak doświadczył mobbingu w miejscu pracy

Już co szósty Polak doświadczył mobbingu w miejscu pracy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje konferencję poświęconą problemowi mobbingu w miejscu pracy: „Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne”. Wydarzenie odbędzie się 11 maja w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2. Według danych CBOS z 2014

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

                    Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych kar w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie

Śmiertelny wypadek przy pracy a odpowiedzialności cywilna pracodawcy

Śmiertelny wypadek przy pracy a odpowiedzialności cywilna pracodawcy

Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część z nich związana jest ze zdarzeniami, które stanowią wypadki przy pracy. Najbardziej drastycznym ze skutków takiego zdarzenia jest śmierć pracownika. W sposób oczywisty jest on najciężej odczuwalny

12 zł za godzinę konieczne w każdym przetargu publicznym

12 zł za godzinę konieczne w każdym przetargu publicznym

Projekt zmian trudny do zaakceptowania – ale skoro rząd uważa to za konieczność, to musi zapewnić obowiązywanie regulacji w każdym przetargu. Rząd planuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która miałaby wejść w życie od 1 lipca 2016 roku. Projekt Ministerstwa

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych pracowników, czyli osoby do 30-tego roku życia. Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2016-2018 pracodawcy będą mogli uzyskać ze środków

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA)

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA)

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do końca 2017 roku. Od początku

Urlopy macierzyńskie – jakie uprawnienia przysługują rodzicom

Urlopy macierzyńskie – jakie uprawnienia przysługują rodzicom

Pracownicy mogą korzystać z wielu uprawnień związanych z rodzicielstwem. Do najważniejszych z nich należy możliwość wykorzystania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie duże zmiany w udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem.   Urlop macierzyński

E-zwolnienia lekarskie ograniczą możliwości popełniania nadużyć

E-zwolnienia lekarskie ograniczą możliwości popełniania nadużyć

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż pięć osób, mają obowiązek do końca 2015 roku założyć profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. To znacznie przyspieszy proces informowania o chorobie

Czego nie można potrącić z wynagrodzenia?

Czego nie można potrącić z wynagrodzenia?

Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z tym, że nieuregulowanie należności oznacza nie tylko wiele utrudnień związanych z wpisem do wszystkich rejestrów dłużników w kraju, ale również są podstawą do przeprowadzenia egzekucji zaległości z wynagrodzenia. Prawo określa jednak wysokość kwoty, którą

Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

Około 3 milionów Polaków zatrudnionych wg danych GUS na umowach czasowych może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ograniczenie nadużywania przez pracodawców umów na czas określony. Nowe przepisy

Nowe przywileje podatkowe dla przedsiębiorców i rodziców

Nowe przywileje podatkowe dla przedsiębiorców i rodziców

Już od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustaw o PIT i CIT umożliwiające korzystanie z preferencji podatkowych w przypadku tworzenia, utrzymywania oraz dofinansowania pobytów dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach. Jeszcze przez kilka miesięcy będą obowiązywały przepisy, na mocy

Zaległe urlopy wypoczynkowe – pracodawcy muszą ich udzielić do końca września

Zaległe urlopy wypoczynkowe – pracodawcy muszą ich udzielić do końca września

Nieudzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2014 rok w terminie do 30 września 2015 roku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca, który nie dopełni tego w obowiązującym terminie, może liczyć się z mandatem lub karą grzywny sięgająca nawet 30 tys.