Onboarding pracownika

Aktualności HR


Jeśli nie związek zawodowy, to co?

Jeśli nie związek zawodowy, to co?

Firmy, w których nie działają związki zawodowe nie są zwolnione z obowiązku konsultowania swoich decyzji z pracownikami. W wielu przypadkach przepisy wymagają konsultowania ważniejszych zmian w firmie z tzw. reprezentacją pracowników. Jak działa ta instytucja?   Przedstawiciel pracowników, czyli

Polska coraz bardziej przyjazna dla cudzoziemców [Prawa i nadużycia pracodawców]

Polska coraz bardziej przyjazna dla cudzoziemców [Prawa i nadużycia pracodawców]

Dynamiczny przyrost zatrudnienia obcokrajowców na przestrzeni ostatnich lat to efekt liberalizacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski. To również skutek luki kadrowej i kompetencyjnej, jaka powstała w wyniku odpływu polskich pracowników na inne rynki.   Pomimo

ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło – Polacy są na tak

ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło –  Polacy są na tak

Jak wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej, większość Polaków uważa za słuszne wprowadzenie obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS od umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) na takich samych zasadach, jak w przypadku umów o pracę. Takie rozwiązanie spotkało się z poparciem ponad połowy respondentów, a co trzeci Polak

Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę. Jako, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, pracownikom należy się dodatkowy dzień „urlopu”.     Kodeks pracy nakazuje Zgodnie z artykułem 130 §

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”. W jego trakcie, podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach pracy w ciągu ostatnich 5 latach.     Choć obydwie

Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Firmy, w których nie działają związki zawodowe nie są zwolnione z obowiązku konsultowania swoich decyzji z pracownikami. W wielu przypadkach przepisy wymagają konsultowania ważniejszych zmian w firmie z tzw. reprezentacją pracowników. Jak działa ta instytucja?   Przedstawiciel pracowników, czyli kto?

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać

Urlop macierzyński i rodzicielski – co warto wiedzieć [Prawo pracy]

Urlop macierzyński i rodzicielski – co warto wiedzieć [Prawo pracy]

Już od roku rodzice mogą cieszyć się większymi przywilejami. Zwłaszcza młode matki, które dzięki nowelizacji Kodeksu Pracy mogą przebywać na urlopie macierzyńskim przez 57 tygodni. Co więcej, jak pokazują najnowsze statystyki ZUS, roczne urlopy cieszą się coraz większa popularnością.  

„Wczasy pod gruszą” czyli urlop dofinansowany przez firmę – zasady świadczeń

„Wczasy pod gruszą” czyli urlop dofinansowany przez firmę – zasady świadczeń

Każdy z pracodawców wybiera sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników. Mogą to być świadczenie urlopowe lub tzw. „wczasy pod gruszą”. Jaka jest między nimi różnica i jak może z nich korzystać pracownik tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC

Negatywne skutki zaległych urlopów

Negatywne skutki zaległych urlopów

Z różnych danych wynika, że biorąc pod uwagę liczbę godzin spędzanych w pracy, Polacynależą do najbardziej zapracowanych narodów, choć nie przekłada się to wprost na naszą produktywność. Mimo, że spośród krajów UE mamy najwyższą liczbę dni wolnych od pracy, nie

Umowy na czas określony – o czym należy pamiętać! [Prawo pracy]

Umowy na czas określony – o czym należy pamiętać! [Prawo pracy]

Umowa na czas określony jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych i najchętniej zawieranych umów o pracę, choć wielu pracowników wolałoby zamienić ją na angaż bezterminowy.   Z punktu widzenia pracodawców umowa czasowa ma jednak wiele zalet. Po pierwsze, daje

Elastyczny czas pracy – jak sprawdza się u polskich pracodawców?

Elastyczny czas pracy – jak sprawdza się u polskich pracodawców?

W 9 miesięcy po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy wydaje się, że przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń do Okręgowych Inspektoratów Pracy pozwala sądzić, że pracodawcy nie nadużywali przyznanych im przywilejów. Z badań PIP wynika, że do końca