Rynek pracy


Zarobki w Polsce – jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Zarobki w Polsce – jak wypadamy na tle Unii Europejskiej?

Jak wynika z raportu CBOS opublikowanego w 2014 roku, tylko niespełna połowa pracujących Polaków uważa, że ich praca przynosi dobre zarobki. Nie jest to zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że wynagrodzenia w Polsce należą do najniższych w Europie.   Unia Europejska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zarobków. Przeciętne miesięczne

Zarobki – mikroprzedsiębiorstwa vs duże firmy

Zarobki – mikroprzedsiębiorstwa vs duże firmy

W roku 2013 w mikroprzedsiębiorstwach, czyli w podmiotach zatrudniających do 9 osób, pracowało ponad 3,44 mln osób, a zatem ponad jedna piąta wszystkich pracujących – wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL. Średnia płaca w mikrofirmach wyniosła w 2013 roku 2 145 PLN. To niemal dwukrotnie mniej niż w większych

Pensje Polaków poszły w górę [Zarobki 2014]

Pensje Polaków poszły w górę [Zarobki 2014]

Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2014 roku wzrosło o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie wyniosło 4 371 PLN, podczas gdy w prywatnych przedsiębiorstwach płace były przeciętnie o niemal 800 PLN niższe (3 572 PLN).   W pierwszym półroczu 2014

Stawki za godzinę pracy w I połowie 2014 roku [Płace]

Stawki za godzinę pracy w I połowie 2014 roku [Płace]

Godzinowa stawka wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszych dwóch kwartałach 2014 roku wyniosła średnio 26,75 PLN. Najmniej za godzinę pracy można było dostać w administracji oraz hotelarstwie i gastronomii, gdzie stawka nie przekroczyła 20 PLN. Najmniejszą liczbę godzin przepracowali przeciętnie pracownicy szkół, którzy za jedną godzinę

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby …w związkach małżeńskich

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby …w związkach małżeńskich

Czy stan cywilny ma wpływ na sytuację danej osoby na rynku pracy? Ze statystyk pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w najlepszej sytuacji znajdują się osoby będące w związkach małżeńskich.   W I kwartale 2014 roku współczynnik aktywności

Ile zarabiają dyrektorzy w Polsce?

Ile zarabiają dyrektorzy w Polsce?

Połowa dyrektorów zarabiała w 2013 roku przynajmniej 12 800 PLN brutto miesięcznie. Jest to pensja dwukrotnie wyższa od przeciętnych zarobków kierowników, trzykrotnie wyższa od płac specjalistów i niemal pięciokrotnie wyższa od wynagrodzeń pracowników szeregowych – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.  

Zarobki na stanowiskach specjalistycznych [Ranking]

Zarobki na stanowiskach specjalistycznych [Ranking]

  Przeglądy Płac 2014 opracowane przez międzynarodową firmę doradztwa personalnego – Page Personnel, prezentują aktualne poziomy wynagrodzeń, zakresy odpowiedzialności oraz wymagania dotyczące najpopularniejszych stanowisk specjalistycznych w naszym kraju. Dane dotyczą takich obszarów, jak: sprzedaż, marketing, centra usług

Różnice w zarobkach – wschód i zachód Polski

Różnice w zarobkach – wschód i zachód Polski

Przeciętne zarobki pracowników zatrudnionych w zachodnich województwach Polski były o 25% wyższe niż pensje tych, którzy pracowali na wschodzie kraju – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 firmy Sedlak & Sedlak.   Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wschodniego obszaru Polski

Urzędnik państwowy zarabia prawie trzy pensje minimalne

Urzędnik państwowy zarabia prawie  trzy pensje minimalne

Wynagrodzenia polskich urzędników znacznie przekraczają poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Dotyczy to zarówno zatrudnionych w administracji samorządowej jak i w państwowej.       Jednak średnie płace urzędników w obu grupach istotnie się różnią. W latach 2005-2013 wynagrodzenia w urzędach państwowych były średnio o 27% wyższe

Zadowolenie Polaków z poziomu wynagrodzeń [Raport]

Zadowolenie Polaków z poziomu wynagrodzeń [Raport]

Zadowolenie Polaków z otrzymywanej pensji zmniejszyło się w ciągu ostatnich czterech lat. Porównując satysfakcję mieszkańców Polski z otrzymywanej pensji obecnie i w roku 2010 można zauważyć, że rośnie odsetek ludzi niezadowolonych.   Niemal trzech na czterech pracowników (74%) jest niezadowolonych lub raczej niezadowolonych ze swoich zarobków, gdy

Zarobki a wielkość firmy: Pracownicy największych firm zarabiają …najwięcej

Zarobki a wielkość firmy: Pracownicy największych firm zarabiają …najwięcej

W 2013 roku najwięcej zarabiali pracownicy największych firm – zatrudniających tysiąc i więcej osób. Wynagrodzenie połowy z nich przekraczało 4 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Na przeciwnym biegunie