Połowa dyrektorów zarabiała w 2013 roku przynajmniej 12 800 PLN brutto miesięcznie. Jest to pensja dwukrotnie wyższa od przeciętnych zarobków kierowników, trzykrotnie wyższa od płac specjalistów i niemal pięciokrotnie wyższa od wynagrodzeń pracowników szeregowych – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

 

Przeciętna pensja kierowników wyniosła w 2013 roku 6 200 PLN brutto miesięcznie. Połowa specjalistów zarabiała powyżej 4 200 PLN, natomiast pracownicy na najniższym szczeblu zatrudnienia otrzymywali przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie.

 Wykres1

 

W 2013 roku, wynagrodzenia co czwartego dyrektora przekraczały 20 700 PLN. Płace 25% osób zajmujących najwyższy szczebel w hierarchii przedsiębiorstwa były niższe niż 7 900 PLN.

Tabela1-2

 

Spośród dyrektorów najwięcej – 14 450 PLN – zarabiały osoby pracujące w oparciu o kontrakt menedżerski. Dyrektorzy, mający umowę o zarządzanie, przeciętnie otrzymywali 12 200 PLN. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w oparciu o umowę agencyjną wynosiła 10 706 PLN, natomiast tych pracujących w oparciu o umowę spółki – 9 000 PLN. Zatrudnieni na umowę o pracę otrzymywali przeciętnie 13 000 PLN brutto miesięcznie.

 

Schemat1

 

Sylwia Rębisz

Sedlak & Sedlak

źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014