W 2013 roku najwięcej zarabiali pracownicy największych firm – zatrudniających tysiąc i więcej osób. Wynagrodzenie połowy z nich przekraczało 4 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Na przeciwnym biegunie pod względem zarobków znajdowali się pracownicy najmniejszych firm, które zatrudniały do dziewięciu osób włącznie. Mediana płac zatrudnionych tam pracowników wynosiła 3 tys. PLN brutto miesięcznie. Najgorzej wynagradzani nie otrzymywali nawet 2 100 PLN brutto miesięcznie.

Wykres1-1

Połowa dyrektorów zatrudnionych w wielkich przedsiębiorstwach otrzymywała miesięcznie przynajmniej 17 tys. PLN. To właśnie na tym szczeblu różnice w zarobkach były największe – mediana ich wynagrodzeń była ponad dwukrotnie wyższa od mediany wynagrodzeń dyrektorów pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, która wyniosła 8 tys. PLN.
Wśród specjalistów osoby pracujące w firmach liczących ponad 1 000 pracowników zarabiały 5 tys. PLN. O 10% niższą pensje otrzymywali specjaliści zatrudnieni w dużych firmach.
Najmniejsze różnice w zarobkach względem wielkości firmy wystąpiły u pracowników szeregowych. Na stanowiskach wykonawczych w wielkim przedsiębiorstwie zarabiali oni jedynie 800 PLN więcej niż w firmie mikro.

Wykres2

 

Kinga Tapa
Sedlak & Sedlak

źródło: wynagrodzenia.pl

Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2014