W roku 2013 w mikroprzedsiębiorstwach, czyli w podmiotach zatrudniających do 9 osób, pracowało ponad 3,44 mln osób, a zatem ponad jedna piąta wszystkich pracujących – wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL. Średnia płaca w mikrofirmach wyniosła w 2013 roku 2 145 PLN.

To niemal dwukrotnie mniej niż w większych przedsiębiorstwach.

 

W porównaniu do 2012 roku pensje osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach wzrosły w 2013 roku o 1,5% – z 2 114 do 2 145 PLN.

 Schemat1-2

 

W najmniejszych firmach płace były niemal dwa razy niższe niż w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (czyli liczone dla firm, w których pracuje ponad 9 osób) wyniosło w 2013 roku 3 837 PLN brutto.

Schemat2-1

Pensje w większych podmiotach rosły też zdecydowanie szybciej niż w mikroprzedsiębiorstwach. Wzrost płac w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, był w 2013 roku o 160% wyższy niż w najmniejszych przedsiębiorstwach. Przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób wzrosły o 3,9% w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem. W najmniejszych firmach dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 1,5%. 

Ewelina Jurczak
wynagrodzenia.pl

Andrzej Kuczara
Sedlak & Sedlak

źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014: http://wynagrodzenia.pl/obw.php