Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2014 roku wzrosło o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie wyniosło 4 371 PLN, podczas gdy w prywatnych przedsiębiorstwach płace były przeciętnie o niemal 800 PLN niższe (3 572 PLN).

 

W pierwszym półroczu 2014 roku zarabialiśmy przeciętnie 3 817 PLN. Właśnie – przeciętnie.

 

W podziale na województwa najwyższe zarobki odnotowano w mazowieckiem. Tam średnie wynagrodzenie wyniosło 5 011 PLN i stanowiło ponad 144% przeciętnego wynagrodzenia w warmińsko-mazurskim – województwie o najniższej średniej pensji. Powyżej średniej krajowej znalazły się, oprócz mazowieckiego, tylko trzy województwa: dolnośląskie (4 081 PLN), pomorskie (4 088 PLN) oraz śląskie (4 188 PLN).

Co ciekawe, choć województwo opolskie jest dopiero na 7. miejscu pod względem wysokości zarobków, to jednocześnie mieszkańcy tego województwa są najbardziej, zaraz po mieszkańcach mazowieckiego, zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej.
W I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku płace wzrosły we wszystkich województwach. Dynamika wzrostu wynagrodzenia zależała w dużym stopniu od miesiąca – największy przyrost następuje zawsze w ostatnim miesiącu roku, po czym miesiąc później dynamika jest ujemna. Wynika to z faktu, że w grudniu wypłacane są zazwyczaj różnego rodzaju nagrody roczne, premie oraz tzw. trzynaste pensje w budżetówce.

W grudniu 2013 roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 11% w porównaniu z listopadem, natomiast przeciętna pensja w styczniu wyniosła zaledwie 90% tego co miesiąc wcześniej.

Wykres1-2

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak

źródło: wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014