Przeciętne zarobki pracowników zatrudnionych w zachodnich województwach Polski były o 25% wyższe niż pensje tych, którzy pracowali na wschodzie kraju – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 firmy Sedlak & Sedlak.

 

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wschodniego obszaru Polski w 2013 roku wyniosła 3 200 PLN a zachodniego 4000 PLN. Co czwarty zatrudniony w jednym z województw wschodnich otrzymywał wynagrodzenie nieprzekraczające 2 300 PLN. Na zachodzie Polski najlepiej wynagradzani pracownicy zarabiali powyżej 6 300 PLN.

 

Wykres1

 

Na wschodzie Polski najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące w województwie świętokrzyskim. Połowa osób tam zatrudnionych zarabiała od 2 310 PLN do 5 000 PLN. Dla zachodniego obszaru kraju mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była najwyższa w województwie dolnośląskim (4 331 PLN). W tym województwie co czwarty pracownik zarabiał powyżej 7 000 PLN.

 

Wykres2

 

Na potrzeby opracowania wydzielono dwa obszary Polski: wschodni i zachodni. Do obszaru wschodniego zaliczono województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Zachód Polski obejmuje województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie.

Patrycja Tryka

Sedlak & Sedlak

wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014