Rynek pracy


Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013

Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013 jest składową Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju jest nadrzędnym planem społeczno-gospodarczym dla polityki wewnętrznej, jak i dla potrzeb zewnętrznych wynikających z członkostwa […]

Międzynarodowe targi rekrutacyjne branży budowlanej

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Urząd ds. Szkoleń i Zatrudnienia Irlandii (FAS) planuje w połowie czerwca i na początku lipca 2008 r. w Dublinie i Dundalk w Irlandii organizację międzynarodowych […]

32% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia

Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce wskazują na bardzo optymistyczne plany pracodawców ze wszystkich badanych regionów i sektorów rynku. Warszawa, 10 czerwca 2008 r. – […]

Branża motoryzacyjna poszukuje pracowników

Rynek motoryzacyjny w Polsce przeżywa w ostatnim czasie boom. W 2007 roku nasz kraj wyprodukował prawie 780 tysięcy samochodów, z czego jedna trzecia znalazła nabywców na rodzimym rynku. Wzrost produkcji […]