Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Urząd ds. Szkoleń i Zatrudnienia Irlandii (FAS) planuje w połowie czerwca i na początku lipca 2008 r. w Dublinie i Dundalk w Irlandii organizację międzynarodowych targów rekrutacyjnych w branży budowlanej.

Targi te kierowane są do pracowników i osób poszukujących pracy zamieszkałych w Irlandii, w tym do przebywających tam obywateli polskich oraz do pracodawców z krajów UE spoza Irlandii, w tym do pracodawców z Polski.
Planowane są następujące wydarzenia:
- targi rekrutacyjne w Dublinie w dniach 13-15 czerwca 2008 r.
- targi rekrutacyjne w Dundalk na początku lipca 2008 r.

Zainteresowani pracodawcy proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do doradcy EURES w najbliższym wojewódzkim urzędzie pracy do dnia 16 maja br. Więcej informacji na stronie: www.eures.praca.gov.pl