Na sukces każdej organizacji składa się motywacja zespołu, który dla niej pracuje. Firmy odnoszące największe sukcesy charakteryzują się nawet o kilkanaście procent wyższymi wskaźnikami zaangażowania pracowników w porównaniu do przedsiębiorstw o średnich wynikach. Jak jest w Twojej firmie?

Według Instytutu Gallupa, proporcja pracowników zaangażowanych do niezaangażowanych w dobrze zarządzanych organizacjach wynosi ok. 9:1. Oznacza to, że na 9 zaangażowanych zatrudnionych można znaleźć tylko 1 jawnie niezaangażowanego. Natomiast w typowej firmie powyższy stosunek rozkłada się już w relacji 2:1. Jak wynika z Europejskiego Badania Przedsiębiorstw, co piąta firma w Polsce odznacza się niską motywacją zatrudnionych, a co za tym idzie, mniejszą wydajnością. Często zapomina się, że zadowoleni i zaangażowani pracownicy są podstawą dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Przełożeni dysponują szeroką gamą narzędzi służących podnoszeniu motywacji pracowników, jednakże kluczowe jest umiejętne łączenie poszczególnych metod. Zaangażowanie, a co za tym idzie, motywację można zwiększać np. poprzez działania pozapłacowe. Opowiada o nich Dariusz Ambroziak z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa, organizacji zajmującej się dostarczaniem firmom rozwiązań z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi.

Wiem, co mam robić i za co konkretnie odpowiadam
Wbrew pozorom, brak klarownie sprecyzowanego zakresu obowiązków może zdecydowanie zmniejszać zaangażowanie pracownika. Jeśli wie on, co ma robić i za co konkretnie odpowiada, zwiększa się jego komfort psychiczny. Osoba, która posiada jasno określoną funkcję może koncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, nie tracąc energii na zbędne działania. W rezultacie zwiększa się jej efektywność, jak i poziom motywacji do wypełniania obowiązków.

Mam narzędzia niezbędne do mojej pracy
Nic tak nie utrudnia pracy jak brak właściwych narzędzi do realizacji wyznaczonych zadań. Przykładowo, osoba odpowiedzialna za kontakt telefoniczny z klientami firmy nie może być ograniczona niskim limitem na połączenia ze swojego telefonu służbowego. Jest to przykład klasycznej sytuacji, w której pracownik obiektywnie nie ma możliwości poprawnego wykonania zadania z powodu braku właściwych narzędzi. Pracownicy, którzy dysponują odpowiednimi środkami mogą się zdecydowanie bardziej skoncentrować na wykonywanej pracy.

Przejrzyste metody oceny i kontroli pracy