Zakończył się III Kongres HR Spółek Giełdowych SEG na którym dyskutowano o wpływie działów HR na wycenę spółek giełdowych. Rozmawiano m.in. o zarządzaniu absencją, pracy tymczasowej i motywacja pracowników.

Kongres rozpoczęło wystąpienie Gościa Specjalnego – ppłk Adama Lizonia, Prezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM”, który opowiedział o zarządzaniu ludźmi w warunkach ekstremalnych. Uczestnicy Kongresu dowiedzieli się jak skutecznie budować, motywować i kontrolować zespół w sytuacjach ekstremalnych.


Zarządzanie absencją

Jednym z ważnych tematów omawianych pierwszego dnia Kongresu było zarządzanie absencją. Wobec coraz większego problemu zwolnień chorobowych pracowników generujących olbrzymie straty dla firm dyskutowano jakie mogą być przyczyn zwiększonej absencji, gdzie szukać jej źródeł oraz jak ją ograniczyć.

W pierwszej kolejności należy oddzielić tych pracowników, którzy faktycznie chorują i potrzebują opieki oraz wsparcia od tych, którzy uciekają w „chorobowe”, bo nie lubią swojej pracy, szefa czy są niedopasowani lub brakuje im motywacji. Pracownik zadowolony i doceniany nie będzie unikał pracy.

Dla każdego pracodawcy istotny jest szybki powrót chorego pracownika do pracy. W taki wypadku może on pomóc pracownikowi oferując mu dodatkowe pakiety medyczne lub ubezpieczenia. Umożliwi to pracownikowi szybsze dostanie się do lekarza, a co tym idzie szybszy powrót do pracy.

Świadomość wsparcia w ciężkich chorobach lub wypadkach jest bardzo ważna. Pracownik czuje się bezpieczny ponieważ wie, ze otrzyma pomoc w razie potrzeby. Jak zatem zapobiegać częstym nieobecnościom pracownika wynikającym z symulowanych chorób? Istotnym czynnikiem jest kultura firmy. Należy kontrolować ilość zwolnień lekarskich. Pracownik, który chodzi często na zwolnienia musi mieć świadomość, że jest zastępowalny.

Brak przyzwolenia na częstą nieobecność w pracy powinna informować pracownika, że poniesie on konsekwencje. Warto również usprawnić organizację firmy np. ustalić ruchome godziny pracy, które pozwalają pracownikowi na wizyty u lekarza, badania, ale także zwykłe załatwianie spraw prywatnych przed i po pracy.

Ogólna rada: więcej zainteresowania pracownikami. Dobry kontakt z przełożonym oraz przyjazna atmosfera pracy maja wpływ na zaufanie pracownika względem pracodawcy. Pracownik, który wie, że z każdą sprawą może zwrócić się do swojego przełożonego, nie będzie próbował go „oszukać”. To zdecydowanie wyeliminuje „sztuczne” zwolnienia lekarskie – mówił Grzegorz Liszka, Członek Zarządu, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Vienna Insurance Group.

Wady i zalety pracy tymczasowej

Podczas Kongresu specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkim spółek giełdowych zastanawiali się również nad możliwością wykorzystania formuły pracy tymczasowej w bieżącej działalności spółki giełdowej. Mówiono m.in o wadach i zaletach pracy tymczasowej, zakresie dostępnych pracowników oraz formule outsourcingu.

Praca tymczasowa z perspektywy pracowników jest dobrym rozwiązaniem dla osób praktycznie w każdym wieku, zarówno studentów, absolwentów, jak i osób z grupy 50+. Co bardzo ważne jest szansą na zdobycie stałej pracy. Jak wskazują dane Polskiego Forum HR około 20% pracowników tymczasowych jest później zatrudnianych u pracodawcy na stałe. Warto również omówić korzyści po stronie firm, które wykorzystują tę formę zatrudnienia.

Z perspektywy pracodawcy jest to możliwość elastycznego zarządzaniem zatrudnieniem, czyli szybkiego reagowania na zmiany w natężeniu prac – dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku np.: w sektorze produkcji. Tym samym firmy są w stanie efektywniej zarządzać kosztami uwzględniając bieżące potrzeby zatrudnienia. Dodatkowo agencje pracy tymczasowej odciążają działy personalne, gdyż to agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej.

Nie bez znaczenia jest to, że dzięki pracy tymczasowej firmy mają możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem mu stałej współpracy oraz zamiany pracowników nie spełniających określonych oczekiwań – argumentowała Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland, Członek Zarządu Eurociett.

Motywacja pracowników

Trzecim ważnym tematem dyskutowanym pierwszego dnia Kongresu była motywacja pracowników. Rozmawiano m.in. o granicach pozytywnej motywacji, aspektach podnoszenia wydajności poprzez stosowne procedury nadzoru i kontroli, motywacji pozafinansowej, a także o konsekwencjach „wewnętrznej konkurencji”.

Menedżerowie stają obecnie przed wieloma dylematami związanymi z efektywnością pracy zespołów, np: na ile kontrolować pracowników, „patrzeć na ręce”, a na ile okazywać zaufanie i postawić na samokontrolę?; czy i w jaki sposób wyciągać negatywne konsekwencji wobec pracowników za zachowania niezgodne z normami?

W praktyce wielu menedżerów w ogóle nie zadaje sobie takich pytań. Ścisła kontrola jest „normalnym” sposobem zapewnienia efektywności, a karanie za przewinienia uznają za niezbędne, aby zespół pracował jak należy. Przy tym jeśli ktoś pracuje dobrze – zazwyczaj się o tym nie dowie, przecież skoro tak ma być, to po co o tym mówić?

Motywacja przybiera wówczas formę głównie negatywną, a jak wiadomo strach przed ukaraniem nie sprzyja w długim okresie braniu na siebie odpowiedzialności przez pracowników, ich kreatywności i chęci do wychodzenia poza schematy. A tego właśnie potrzebują dzisiejsze firmy. Praktyka pokazuje, że łatwiej przychodzi nam karać, niż nagradzać. Znalezienie tutaj równowagi jest kluczem do efektywności. Na tym również polega rola współczesnych menedżerów – mówił Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu BPI Polska.

 

Warsztaty praktyczne, które wypełniły drugi dzień Kongresu, były okazją do omówienia takich zagadnień jak: współpraca szefa HR z Zarządem przy wdrażaniu strategicznych zmian; podnoszenie efektywności organizacji i zespołu poprzez skuteczną transformację firmy; praca tymczasowa jako sposób obniżenia kosztów personalnych i efektywne rozwiązanie na wahania koniunktury; ubezpieczenia osobowe dla kadry menedżerskiej i pracowników; budowanie kultury etycznej w miejscu pracy; mobbing w miejscu pracy.

Kongres odbył się 9-10 kwietnia 2014 roku w Ossie. Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  Adecco PolandBPI Polska jako Partnerzy Strategiczni oraz Business Service, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Crido Taxand, DLA PiperInstytut Rynku Kapitałowego – WSE Research jako Partnerzy.