Większość europejskich firm ma trudności z pozyskiwaniem oraz motywowaniem pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego, wynika z najnowszego międzynarodowego raportu firmy consultingowej TowersWatson. Brak jakiejkolwiek motywacji odczuwa 6 proc. pracowników, natomiast 43 proc. przejawia umiarkowane podejście do wykonywanej pracy, zaś wysoką motywacją wyróżnia się jedynie co czwarty pracownik. Redukcje zatrudnienia oraz zmniejszone wynagrodzenia mają wpływ na spadek motywacji oraz zaangażowania pracowników, czytamy w raporcie z badania przeprowadzonego w 25 krajach Europy.

Z kolei dane zgromadzone globalnie przez firmę Hewitt pokazują, iż w 2010 roku po raz pierwszy od dekady procent organizacji ze spadającym zaangażowaniem pracowników (46 proc.) przewyższył procent firm posiadających rosnące wskaźniki zaangażowania (30 proc.). Według Europejskiego Badania Przedsiębiorstw, co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych, a tym samym mniejszą wydajność w pracy.

Rozwiązaniem problemów związanych z brakiem motywacji pracowników jest zmiana polityki kadrowej oraz stworzenie efektywnej strategii personalnej, która będzie wspierała podnoszenie kwalifikacji a zarazem zaangażowanie pracowników – uważa Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl. Najskuteczniejszymi narzędziami są nie tylko powszechnie znane szkolenia, coaching czy zmiany zadań i zakresu odpowiedzialności, ale także gratyfikacje oraz dokładnie wytyczona ścieżka kariery. Tylko dzięki szeroko rozwiniętym programom motywacyjnym pracodawcy mają szanse zwiększyć zaangażowanie i motywację do pracy, a tym samym poprawić wyniki finansowe firmy.

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Towers Perrin wynika, że pracodawcy na całym świecie częściej nagradzają dzisiaj pracowników awansem lub udziałem pracownika w dodatkowych szkoleniach. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się gratyfikacje finansowe lub opcje zakupu akcji po preferencyjnych cenach. Raport sporządzony przez firmę Hewitt pokazuje, iż w firmach, które wycofują premie i inne nagrody finansowe z systemu wynagradzania satysfakcja pracowników spadła z 72 proc. do 32 proc.

Umiejętne zarządzanie wynagrodzeniami jest kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Tworzenie programów motywacyjnych powinno być na stałe wpisane w długofalową, zintegrowaną politykę kadrową firmy. W tym przypadku najczęściej wykorzystywane są takie narzędzia, jak: budowanie motywacyjnych systemów nagród, ścieżki rozwoju pracowników czy możliwości nabycia akcji przedsiębiorstwa – uważa Irmina Rek-Izdebska Menedżer Zespołu ds. Personalnych Capgemini Polska. Elastyczne oraz kompleksowe systemy wynagradzania obniżają znacznie ryzyko niekontrolowanego opuszczania organizacji przez kluczowych pracowników a zarazem zwiększają zaangażowanie całej kadry pracowniczej.

Zaangażowani współpracownicy w znacznej mierze przyczyniają się do wyników finansowych firmy oraz wpływają na większą wydajność. Te fakty potwierdzają badania przeprowadzone wśród najbardziej na świecie podziwianych firm magazynu Fortune, które ukazały, że przedsiębiorstwa odnoszące sukces charakteryzują się o kilka bądź kilkanaście procent wyższymi wskaźnikami zaangażowania, niż przedsiębiorstwa o średnich wynikach. Firmom tym udaje się poprzez szeroko rozwinięte programy motywacyjne utrzymać wysoki poziom lojalności i motywacji pracowników w trudnych chwilach.

***
infoPraca.pl to jedna z największych w Polsce internetowych giełd pracy. Jest obecna w polskim Internecie od października 2005 roku. Według danych statystycznych Gemius Megapanel, znajduje się w pierwszej trójce serwisów pracy na polskim rynku.