Aż 75% firm oferowało w ubiegłym roku świadczenia pozapłacowe. Przyznawały je głównie wielkie przedsiębiorstwa – 9 na 10 firm zatrudniających powyżej tysiąca osób prowadziło politykę benefitową. Tymczasem tylko co drugie mikroprzedsiębiorstwo przyznawało pracownikom takie świadczenia.

 

 

 

Choć benefity stają się coraz bardziej popularne, tylko 15% pracowników było w pełni zadowolonych z otrzymywanych świadczeń.

 

Do najpopularniejszych benefitów oferowanych w 2014 roku zalicza się podstawową opiekę medyczną – otrzymywał ją co drugi pracownik objęty programem świadczeń pozapłacowych. Pracownicy często otrzymywali także możliwość wykorzystywania telefonu służbowego do rozmów prywatnych oraz karnety na zajęcia sportowe (43%). Z kolei co trzeci zatrudniony dysponował służbowym laptopem, z którego mógł korzystać także poza pracą.

Wśród osób, które nie otrzymywały w ubiegłym roku od pracodawcy żadnych dodatkowych świadczeń najbardziej pożądanym benefitem były zajęcia sportowe.


 

wykres1_benefity_oczami_prac

W ankiecie poproszono również o oszacowanie wartości otrzymywanego pakietu świadczeń. Najczęściej pracownicy wyceniali go na kwotę do 200 PLN (28,4%). Jedna czwarta z nich uznała, że ich świadczenia są warte między 201 a 400 PLN. Na benefity o wartości powyżej 800 PLN wskazało niecałe 23% ankietowanych.


wykres2_benefity_oczami_prac 

 

Benefity, które oferują pracodawcy są dość dobrze dopasowane do potrzeb pracowników. Ponad połowa (57%) osób była „raczej zadowolona” z otrzymywanych świadczeń pozapłacowych, choć tylko 15% ankietowanych twierdzi, że jest z nich zadowolona w pełni. Niedopasowanie pakietów do oczekiwań pracowników może wynikać stąd, że zaledwie 22% pracodawców przeprowadza badania satysfakcji z benefitów.

infografika

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014 

Kinga Tapa
Sedlak & Sedlak
źródło: wynagrodzenia.pl