Pogarszające się warunki ekonomiczne powodują wprowadzanie zmian w systemach płacowych firm – to jeden z głównych wniosków z ogólnoświatowego badania przeprowadzonego przez Hay Group w listopadzie 2008 roku.
Chcąc dowiedzieć się, jak sytuacja wygląda na rynku polskim przeprowadziliśmy badanie wśród 100 przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw – uczestników dorocznej konferencji Hay Group
o wynagrodzeniach, która odbyła się 13 stycznia 2009 w Warszawie.

Wnioski z najnowszego badania Hay Group, dotyczącego systemów płacowych i zatrudnienia w polskich organizacjach są jednoznaczne: liczba organizacji, które spodziewają się pogorszenia swoich wyników finansowych w porównaniu do założeń na rok 2008 wynosi 33% i jest zbieżna z wynikami globalnego badania Hay Group, według którego 31% firm obawia się wyników gorszych niż w 2008 roku. 43% polskich organizacji spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą zgodne z planem i tym samym spodziewa się realizacji zakładanych celów na rok 2009. Co piąty respondent zadeklarował, że wyniki biznesowe 2009 będą lepsze niż te za rok 2008 (18,8% przebadanej grupy).

Choć spowolnienie gospodarcze nie wpływa w identyczny sposób na wszystkie regiony, kraje i gałęzie gospodarki, wiele organizacji odczuwa przynajmniej niektóre skutki spowolnienia” – mówi Nick Boulter, dyrektor działu Client Development and Reward Services w Hay Group. „Perspektywy ekonomiczne na przyszły rok nie są stabilne, toteż organizacje ostrożnie zwiększają koszty stałe – podstawy wynagrodzenia. Wiele organizacji decyduje się na opóźnianie lub ograniczenie podwyżek, albo nawet na zamrożenie wysokości wynagrodzeń. Analizują wewnętrzne systemy wynagrodzeń, koncentrując się na zatrzymaniu najlepszych pracowników ”.

Jak sytuacja wygląda na polskim rynku?

Główne wnioski z najnowszego badania Hay Group, dotyczącego systemów wynagrodzeń i zatrudnienia w polskich firmach.

● Spośród przebadanych 100 organizacji prawie połowa – 49% – deklaruje utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia. 25% przebadanych organizacji deklaruje zmniejszenie zatrudnienia, 26% zaś potwierdza plany związane z kontynuacją rekrutacji i zwiększeniem zatrudnienia. Tak wysoki odsetek polskich firm, których plany związane z zatrudnianiem pracowników nie ulegną zmianie napawa dużym optymizmem, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki badania na poziomie globalnym, według którego jedynie 3% światowych firm planuje zwiększenie wysokości zatrudnienia.

● Według wyników badania ogólnoświatowego 38% firm już wprowadziło zmiany a 15% deklaruje wprowadzenie w niedługim czasie zmian do wcześniej ustalonych budżetów wynagrodzeń na rok 2009. Tymczasem 40% spośród przebadanych polskich organizacji dokonało już redukcji budżetów przeznaczonych na podwyżki w 2009 roku a 17,2% organizacji deklaruje tymczasowe zamrożenie budżetów. Taki sam odsetek organizacji zapowiada odsunięcie podwyżek w czasie. Jedynie co czwarta organizacja przyznała w badaniu, że obecna ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza nie wpłynęła na plany podwyżkowe 2009. Zaledwie 1% polskich organizacji zaś planuje zwiększenie puli na podwyżki w 2009. Rozważane podwyżki należy określić mianem tzw. „inflacyjnych”, ponieważ najwięcej firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń mówi o wysokości wzrostu między 3,1% do 6%.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie związane z wypłacaniem premii za 2008 rok aż 76,5% organizacji przyznaje, że zostały one wypłacone na przewidywanym wcześniej poziomie. Jest to spójne z wynikami na poziomie globalnym – takiej odpowiedzi udzieliło 72% organizacji w badaniu ogólnoświatowym. W związku z niepewną sytuacją gospodarczą 40% przedsiębiorstw rozważa zmiany systemów wynagrodzeń zmiennych w 2009 roku, co jest liczbą dwukrotnie większą niż wynik uzyskany w badaniu globalnym.