Co piąty rekrutujący w sieci zatrudnił w tym roku pracownika dzięki aktywności w serwisach społecznościowych – wynika z badania „Wyzwania HR w 2012 roku”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl i Interaktywny Instytut Badań Rynkowych wśród ponad 500 HR-owców z całej Polski. Jednocześnie tylko 5% ankietowanych prowadziło akcje rekrutacyjne na Facebooku.


Rekrutujący są ciekawi nowych, dotychczas niewykorzystywanych źródeł pozyskiwania kandydatów, ale większość (70%) za najbardziej skuteczny sposób pozyskania dobrej jakościowo aplikacji uważa serwisy rekrutacyjne.

Jedna trzecia ceni biznesowe serwisy społecznościowe, a zaledwie 6% wysoko ocenia potencjał takich serwisów, jak NK.pl czy Facebook.com.

Ponad ¾ badanych dotychczas nie podejmowało żadnych działań jako pracodawca w najbardziej popularnym serwisie świata, a wśród tych, które próbowały kontaktować się z przyszłymi pracownikami, dominowały działania wizerunkowe.

17% prowadziło kampanie informacyjno-wizerunkowe (profil firmy jako pracodawcy), 5% akcje rekrutacyjne, a tylko 2% do rekrutacji poprzez Facebook wykorzystało specjalne aplikacje.

Jednak aż 43% pytanych specjalistów i menedżerów HR nie wie, czy rekrutacja z wykorzystaniem tego serwisu ma sens.

Powyższe dane są szczególnie ciekawe w kontekście wyników badania „Kandydat”, przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl we wrześniu 2010 roku wśród ponad 12 tysięcy osób szukających lub rozważających zmianę pracy.

Według tego badania, tylko 13% badanych specjalistów nie posiada swojego profilu w żadnym z serwisów społecznościowych. Do najbardziej popularnych serwisów w grupie docelowej należą zaś właśnie NK.pl oraz Facebook.com.

Z badania „Kandydat” wynika ponadto, że ponad połowa respondentów (56%) poszukując informacji o pracodawcach korzysta z ich profili w serwisach rekrutacyjnych lub/i portalach społecznościowych,
a 37% zagląda do grup dyskusyjnych o tematyce pracy dostępnych w społecznościach biznesowych.

Co ciekawe, zdaniem ankietowanych informacje o pracodawcach dostępne w serwisach społecznościowych są nawet bardziej wiarygodne (twierdzi tak 12% badanych) niż te w urzędach pracy (7%). Największym zaufaniem kandydaci darzą jednak serwisy rekrutacyjne. Za wiarygodne źródło informacji o pracodawcach uważa je aż 43% ankietowanych.

Źródło: pracuj.pl