Nieprzewidywalne zmiany na rynku finansowym to dla pracodawców prawdziwe wyzwanie. Co sprawi, że w czasach dużej niepewności pracownik podejmie dodatkowy wysiłek, by organizacja osiągnęła sukces?

W momentach kryzysu szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie pracowników. Bardzo często od ich motywacji i gotowości do podjęcia wyzwań w mniej sprzyjającym otoczeniu biznesowym zależy, w jaki sposób organizacja sprosta zmianom.

Badania Hewitt pokazują, że większe szanse na utrzymanie wysokiego zaangażowania w okresie zmian mają te organizacje, które konsekwentnie zagwarantują bardzo dobrą komunikację, wysoki poziom przywództwa oraz klarowność i dobre funkcjonowanie procesów.

Badanie Najlepsi Pracodawcy diagnozuje „krzyzysoodporność” firmy, mierzy poziom zaangażowania pracowników i pozwala sprawdzić, jak oceniają oni obszary organizacji kluczowe w procesie zmian.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Zdobycie tytułu Najlepszego Pracodawcy może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Umożliwia zbudowanie wizerunku jednego z najlepszych pracodawców na rynku polskim i europejskim. Status Najlepszego Pracodawcy ma zaś kluczowe znaczenie dla rekrutacji kandydatów o najwyższych kwalifikacjach.

Badanie wyłania najlepszych, ale umożliwia również diagnozę sytuacji organizacjom, które rozwijają się
i dążą do tego, by stać się najlepszymi. Spojrzenie na firmę przez pryzmat rezultatów innych uczestników badania pozwala dostrzec jej mocne i słabe strony i ułatwia podjęcie nowych wyzwań organizacyjnych.

Biorąc udział w Badaniu Najlepsi Pracodawcy, firma może porównać się z innymi organizacjami
i zdobyć cenne informacje o swojej sytuacji, zarówno wewnętrznej, jak i na rynku pracy. Grupą do porównania mogą być wszyscy uczestnicy badania, Najlepsi Pracodawcy, konkretna branża
(w zależności od ilości uczestników) lub średnia europejska.

Badanie pozwala zmierzyć satysfakcję pracowników i poziom ich zaangażowania, ocenić programy
i praktyki HR, poznać opinie menedżerów oraz określić spójność poszczególnych procesów i strategii
w firmie. Identyfikuje czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na zaangażowanie personelu, wskazując jednocześnie obszary wymagające poprawy.

Informacje dotyczące Badania Najlepsi Pracodawcy 2009 uzyskać można na stronie internetowej www.najlepsipracodawcy.pl oraz telefonicznie pod numerem + 48 22 696 52 22 lub pisząc na adres najlepsipracodawcy@hewitt.com.