Wnioski z konferencji Hay Group oraz Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Zdaniem ekspertów obecnych na konferencji transformacja polskiego sektora elektroenergetyki wymaga uwzględnienia nowych trendów w obszarze strategicznych systemów zarządzania oraz rozwoju zasobów ludzkich, a także dostosowania do wyzwań związanych ze spowolnieniem gospodarczym.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, po raz pierwszy od momentu zakończenia II wojny światowej mamy obecnie do czynienia ze spadkiem zużycia energii elektrycznej. Zmiany popytu przekładają się także na kondycję i plany polskich spółek działających w branży elektroenergetycznej.

„Okres spowolnienia gospodarczego niesie ze sobą nie tylko potrzebę weryfikacji polityki cenowej czy nakładów inwestycyjnych polskich elektrowni czy spółek dystrybucyjnych, ale także – jednoczesnego zwiększania ich efektywności. Nawet w trudnych warunkach gospodarczych firmy z branży elektroenergetycznej mogą zwiększyć swoją rentowność poprzez odpowiedni dobór stylów przywódczych, transformację kultury organizacyjnej czy też umiejętne zarządzanie systemami wynagrodzeń” – powiedział Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska.

W związku ze spowolnieniem gospodarczym firmy działające w branży elektroenergetycznej dysponują często zmniejszonymi budżetami na premie dla pracowników, co powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu motywowania zespołu, a także kształtowania polityki wynagrodzeń. Uczestnicy konferencji mieli okazję jako pierwsi zapoznać się z wnioskami Hay Group dotyczącymi systemu wynagrodzeń w sektorze energetycznym w Polsce oraz innych krajach.

Eksperci Hay Group wskazują na podstawie przeprowadzonych analiz, że w porównaniu do rynku ogólnokrajowego – czyli średniego poziomu wynagrodzeń – w branży energetycznej najlepiej wynagradzani są pracownicy operacyjni. Zarabiają oni o ponad 25% więcej niż pracownicy tego szczebla na rynku ogólnopolskim.

Płaca specjalistów stanowi ok. 90% średniego wynagrodzenia, jakie w całym kraju otrzymują pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku. W relacji do ogólnopolskiego poziomu płac w branży energetycznej najmniej zarabiają dyrektorzy i kierownicy – odpowiednio 70% oraz 60% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników tego szczebla.

„Również w innych państwach europejskich, takich jak Czechy, Francja czy Wielka Brytania, najlepiej wynagradzanymi pracownikami branży energetycznej są pracownicy operacyjni, którzy zarabiają więcej niż przedstawiciele tego szczebla na rynku ogólnokrajowym. Jednak jeśli chodzi o płacę specjalistów, kierowników czy dyrektorów – w Polsce widoczne są największe dysproporcje między poziomem wynagrodzenia osób zatrudnionych na tym stanowisku w branży energetycznej oraz pozostałych sektorach gospodarczych.

Tymczasem to właśnie motywowanie przywódców i liderów jest jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoi branża elektroenergetyczna w Polsce w związku z ciągłą transformacją sektora” – komentuje Mirosława Kowalczuk, ekspert Hay Group Polska.