Prawo pracy


Bruksela zaostrza przepisy

Bruksela zaostrza przepisy

Zmiana rozporządzenia 883/2004 utrudni Polakom dostęp do unijnego rynku pracy. Zapowiedziane na 2017r. wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących delegowania pracowników może utrudnić ogromnej liczbie polskich pracowników dostęp do unijnego rynku pracy, ocenia Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Oprócz szeroko komentowanej dyrektywy 96/71/WE,

Rynek pracy 2016 – najważniejsze zmiany w mijającym roku

Rynek pracy 2016 – najważniejsze zmiany w mijającym roku

Rok 2016 minął pod znakiem licznych zmian legislacyjnych na rynku pracy. Eksperci SAZ wyliczają nowe oraz proponowane do przyjęcia przepisy, prognozują ich wpływ na około 6 tyś agencji pracy, kilkanaście tysięcy przedsiębiorców oraz około 800 tyś pracowników tymczasowych. Podsumowują także

Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Wyższe koszty pracy od 1 stycznia 2017

Zapowiadany od 1 stycznia 2017 roku wzrost płacy minimalnej do 2.000 zł oraz ustanowienie najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł oznacza zmiany, które wpłyną nie tylko na rynek pracy oraz sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim budżet administracji państwowej i

Nowelizacja PZP wprowadziła obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Nowelizacja PZP wprowadziła obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga[1], może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – statystyki w Polsce wskazują, że stanowią one

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Czy pracodawca na żądanie pracownicy musi wypłacić jej ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Jeśli pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i wnioskuje o wypłacenie ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, powinna liczyć się

Ile można zarobić po 50 roku życia?

Ile można zarobić po 50 roku życia?

Dane ogólne W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2015 przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział ponad 12 tysięcy osób, które w 2015 roku miały co najmniej 50 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie, a zarobki połowy z

Jak stworzyć ogłoszenie o pracę i nikogo przy tym nie dyskryminować?

Jak stworzyć ogłoszenie o pracę i nikogo przy tym nie dyskryminować?

Dyskryminację pracowników konotujemy zazwyczaj z tą, z której problemem spotkać można się w miejscu pracy. Często jednak zapominamy, że zjawisko to występować może już w początkowych etapach rekrutacji, a konkretniej w momencie tworzenia przez pracodawcę lub

Już co szósty Polak doświadczył mobbingu w miejscu pracy

Już co szósty Polak doświadczył mobbingu w miejscu pracy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje konferencję poświęconą problemowi mobbingu w miejscu pracy: „Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne”. Wydarzenie odbędzie się 11 maja w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2. Według danych CBOS z 2014

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

                    Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych kar w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie

Śmiertelny wypadek przy pracy a odpowiedzialności cywilna pracodawcy

Śmiertelny wypadek przy pracy a odpowiedzialności cywilna pracodawcy

Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część z nich związana jest ze zdarzeniami, które stanowią wypadki przy pracy. Najbardziej drastycznym ze skutków takiego zdarzenia jest śmierć pracownika. W sposób oczywisty jest on najciężej odczuwalny

12 zł za godzinę konieczne w każdym przetargu publicznym

12 zł za godzinę konieczne w każdym przetargu publicznym

Projekt zmian trudny do zaakceptowania – ale skoro rząd uważa to za konieczność, to musi zapewnić obowiązywanie regulacji w każdym przetargu. Rząd planuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która miałaby wejść w życie od 1 lipca 2016 roku. Projekt Ministerstwa

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych pracowników, czyli osoby do 30-tego roku życia. Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2016-2018 pracodawcy będą mogli uzyskać ze środków