Możliwe, że video CV będzie bardziej popularne niż do tej pory. Jeden z polskich serwisów, który specjalizuje się w tego typu ogłoszeniach jeszcze nie zyskał popularności (uruchomiony w 2008).
Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem (niż wzrost popularności tego serwisu) będzie wprowadzenie i spopularyzowanie tego typu funkcjonalności przez portale o większym zasięgu
i ugruntowanej pozycji na rynku.
Kolejnym narzędziem jest oprogramowanie do zarządzania talentami, które nie zdobyło jeszcze popularności wśród pracodawców z sektora MSP. Barierą wciąż są wysokie koszty licencji i wdrożenia.

6. Emigracja i bezrobocie
Powrót Polaków z emigracji z lat 2004-2006 oraz wzrost bezrobocia szczególnie w sektorze przemysłowym (spowodowany masowymi zwolnieniami) przyczyni się do wzrostu wskaźnika bezrobocia, prawdopodobnie do poziomu 12-13%.


Wykres pochodzi z raportu PSZK „Stan Kapitału ludzkiego w Polsce – rok 2008”


7. Pracownik 50+
Kontynuacja rządowego programu wspierających zatrudnienie pracowników po 50 roku życia.
Tak doskonalony program za 26 lat pomoże w nowej rzeczywistości, gdzie udział osób w wieku produkcyjnym (przystosowanych do pracy w zmieniającym się rynku pracy) w ogólnej strukturze ludności ma zmniejszyć się o 7 punktów procentowych w perspektywie do 2035 roku.


Wykres pochodzi z raportu PSZK „Stan Kapitału ludzkiego w Polsce – rok 2008”

Dodatkowym działaniem, odległym w czasie może być przesunięcie okresu emerytalnego
co zmieni strukturę osób w wieku w produkcyjnym i częściowo zminimalizuje problem.

8. Telepraca Z punktu widzenia pracownika telepraca jest dość trudna do zrealizowania. Człowiek przyzwyczajony jest do pracy w otoczeniu innych osób.
Rozwiązaniem mogą okazać się np. inkubatory przedsiębiorczości, które gromadzą lokalne, nieduże firmy i pracowników, zapewniając im komfort pracy.
To doskonałe środowisko do stworzenia miejsca telepracy dla pracowników gdzie siedziba pracodawcy jest w innym mieście.