Priorytety biznesowe firm niestety nadal nie znajdują oczekiwanego wsparcia w działaniach funkcji HR – tak wynika z europejskiego badania trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim „Barometr HR 2008–2010”. Badania opublikowała Hewitt Associates, firma specjalizująca się w doradztwie biznesowym
i rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie objęło przedsiębiorstwa europejskie zatrudniające w sumie 2,2 mln pracowników (dane z 2007 r.).

Na liście obszarów działania funkcji personalnej jako priorytetowe z perspektywy biznesu znalazły się m.in. procesy transformacyjne przedsiębiorstw, realizacja ambitnych celów finansowych i wydajnościowych oraz stała podaż wykwalifikowanych pracowników.
Jako procesy HR mające największe pozytywne przełożenie na realizację celów z powyższych obszarów, przedstawiciele kierownictwa firm wskazywali: zarządzanie talentami (61%), budowanie efektywnej organizacji (46%), zarządzanie wynikami (43%) i rozwój przywództwa (31%).
Z drugiej strony poziom realizacji tych procesów przez funkcję HR został przez przedstawicieli biznesu oceniony negatywnie.


Ocena sytuacji dokonana przez przedstawicieli funkcji personalnej była całkowicie odmienna.
Na liście priorytetów działu personalnego znalazły się kwestie takie, jak wdrożenie systemów informatycznych w obszarze HR (37%) czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (20%). Jedynie 6% badanych wskazało „zarządzanie wynikami” – jeden z najistotniejszych obszarów z perspektywy zarządów spółek.

Zdaniem konsultantów z Hewitt, rozbieżność opinii wynika m.in. z różnych modeli działania obu zainteresowanych stron: biznes nastawiony jest na realizację procesów i dostarczanie wymiernych wyników, podczas gdy działy personalne działają głównie poprzez systemy i narzędzia.

„Obserwujemy ten rozdźwięk od pewnego czasu, dlatego też w naszej pracy z klientami zaczęliśmy stosować sprawdzony już na gruncie europejskim model HR Excellence, który zmienia dotychczasowe spojrzenie na funkcjonowanie obszaru HR i przybliża go do sposobu działania funkcji biznesowych.”

dodał Łukasz Nowak.

HR Excellence – model prezentujący nowy sposób działania funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Odchodzi od podejścia narzędziowego w HR (projektowania i wdrażania systemów i narzędzi personalnych), przenosząc punkt koncentracji na dostarczanie konkretnych, oczekiwanych przez Zarząd wyników(np. zdolność menedżerów do realizacji strategii).

źródło: inf. Prasowa Hewitt Associates, 22 kwietnia 2008 r.