Prawo pracy


E-zwolnienia i ich wpływ na zarządzanie absencją chorobową

E-zwolnienia i ich wpływ na zarządzanie absencją chorobową

Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA. To ułatwi zarządzanie absencjami chorobowymi, ale nie likwiduje problemu fikcyjnych zwolnień lekarskich.  Zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej mają pozwolić pracodawcom na szybsze uzyskanie informacji o zwolnieniach wystawianych

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) – co powinien wiedzieć pracodawca?

                    Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych kar w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie

Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę. Jako, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, pracownikom należy się dodatkowy dzień „urlopu”.     Kodeks pracy nakazuje Zgodnie z artykułem 130 §

Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Firmy, w których nie działają związki zawodowe nie są zwolnione z obowiązku konsultowania swoich decyzji z pracownikami. W wielu przypadkach przepisy wymagają konsultowania ważniejszych zmian w firmie z tzw. reprezentacją pracowników. Jak działa ta instytucja?   Przedstawiciel pracowników, czyli kto?

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać

Choroba na urlopie wypoczynkowym – kodeks pracy

Choroba na urlopie wypoczynkowym – kodeks pracy

Nadchodzą wiosenne i letnie miesiące a wraz z nimi wyczekiwany okres urlopowy. Jednak co się stanie, gdy w trakcie przeznaczonych na odpoczynek dni pracownik zachoruje? Wątpliwości wyjaśnia ekspert, Alicja Biernat, adwokat […]

Większe uprawnienia pracodawców wobec nietrzeźwych pracowników

Z dniem 1 lipca 2011 weszły w życie zmiany do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzone Ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 25 marca 2011 r. (tzw. ustawa […]

Kiedy pracownik jest dyskryminowany

Poszanowanie równości w zatrudnieniu jest jednym z podstawowych praw pracowników, niestety nie zawsze przestrzeganym. Polski Kodeks Pracy za złamanie zasady równego traktowania pracowników uznaje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, molestowanie i molestowanie […]

Od 2009 r. dłuższy urlop macierzyński oraz wprowadzenie urlopu fakultatywnego

Na 1 stycznia 2009 r zaplanowano zmiany w Kodeksie Pracy związane z urlopem macierzyńskim. Planowane zmiany to wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 31 tygodni przy […]