Na 1 stycznia 2009 r zaplanowano zmiany w Kodeksie Pracy związane z urlopem macierzyńskim. Planowane zmiany to wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 31 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Kolejną zmianą jest wprowadzanie stopniowo fakultatywnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar będzie wynosił 6 lub 8 tygodni. O taki urlop rodzice będą mogli wnioskować, gdy zakończą obligatoryjną cześć urlopu (20 lub 31 tygodni).
Na część dobowego wymiaru pracy, ale nie więcej niż 1/2 tego wymiaru, rodzicom mógłby być też udzielany dodatkowy urlop.

Natomiast w planach jest też wydłużenie urlopu , na warunkach urlopu macierzyńskiego, pracownikom, którzy adoptowali dziecko do lat 7.Urlop zostałby wydłużony z 18 do 20 tygodni. Jak również wprowadzenie 6 lub 3-tygodniowego dodatkowego fakultatywnego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.