Optymizmem napawają dane z ponad 40 krajów świata, zgromadzone przez Great Place to Work® w ciągu ostatnich 5 lat. Wszędzie tam, gdzie organizowane są konkursy na Najlepsze Miejsca Pracy, mimo wysoko ustawionej poprzeczki, ich laureatom udaje się co roku poprawić dotychczasowe wyniki.

 

Dlaczego firmom tak zależy na zaufaniu i dobrej opinii pracowników?

Coraz więcej danych i  analiz potwierdza, że firmy, które budują relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, koleżeństwie i  poczuciu dumy z wykonywanej pracy, radzą sobie lepiej na konkurencyjnym rynku, przyciągają talenty i osiągają lepsze wyniki ekonomiczne.

To właśnie troska o efektywność ekonomiczną, wspierana zmianami demograficznymi i cywilizacyjno-kulturowymi, sprawi, że w dłuższej perspektywie trend wyznaczony przez laureatów konkursu Great Place to Work® w naturalny sposób się upowszechni. Taki wniosek sformułowali autorzy raportu „The Dawn of the Great Workplace Era, jaki towarzyszył ogłoszeniu tegorocznej listy 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na świecie.

 

Brak zaangażowania pracowników aktualnym problemem większości firm

Zanim to jednak nastąpi, większość firm funkcjonujących na rynku światowym ma jeszcze wiele do zrobienia. Przeważająca część pracowników na świecie, i to bez względu na kraj, jego tradycję i  stopień rozwoju gospodarczego, nie czerpie satysfakcji z wykonywanej pracy. Dowodzi tego badanie Gallupa z 2013 r., przeprowadzone w 94 krajach świata. Tylko 13% pracowników na świecie czuje się zaangażowana w swoją pracę i chciałaby wnieść pozytywny wkład w rozwój firmy.

Aż 63% nie ma motywacji, aby dokładać starań na rzecz sukcesów firmy. Natomiast pozostałe 24% to wielomilionowa rzesza ludzi na świecie, która po prostu swojej pracy nie lubi, czuje się w niej źle, jest mniej produktywna oraz otwarcie wyraża swoje negatywne odczucia w gronie współpracowników, co z pewnością nie sprzyja dobrej atmosferze w pracy.

Relatywnie najlepsze nastroje wśród pracowników panują w firmach w USA i Kanadzie: średnio 29% czuje się zaangażowanych w pracę i tylko 18% otwarcie okazuje swoje negatywne nastawienie. Słabiej, bo poniżej średniej światowej, wypadają kraje Europy Środkowej i Wschodniej: tylko 11% pracowników czuje się zaangażowana w wykonywaną pracę przy aż 26%, którzy swojej pracy zdecydowanie nie lubią. Na tle krajów tego regionu, a nawet w porównaniu ze średnią światową, Polska wypada dobrze: 17% dokłada starań, aby ich praca przekładała się na wyniki firmy, przy jedynie 15%, którzy są do swojej pracy nastawieni niechętnie i w codziennych relacjach z kolegami nie ukrywają tego.

Niewątpliwie naszą średnią krajową, podobnie jak średnią światową, od ery wspaniałych miejsc pracy dzieli jeszcze ogromny dystans. Ale jednocześnie ogromny dystans oznacza nowe możliwości i wielką przestrzeń do zagospodarowania.

 

Awangarda zmian na rynku pracy

Mimo że z badania Gallup’a wyłania się świat, w którym tylko 1 na 8 pracowników jest pozytywnie nastawiony do swojej pracy i chce aktywnie przyczyniać się do sukcesów firmy, istnieje drugi biegun rynku pracy, gdzie standardy wyznaczane są przez firmy rankingowane na listach Great Place to Work®. Po zestawieniu danych z ostatnich 5 lat okazuje się, że zdecydowana większość tych firm odnotowała poprawę wyników, jeśli chodzi o poziom deklarowanego przez pracowników zaufania do pracodawcy (Trust Index©).

Zważywszy, że mamy tu do czynienia ze ścisłą czołówką firm z  poszczególnych krajów, te wzrosty są relatywnie niewielkie (od 1 do 4 punktów procentowych). Ale są kraje, w których w tym okresie dokonał się prawdziwy przełom. I tu ponownie mamy silny polski akcent, gdyż grupę tę otwiera właśnie Polska z 18 procentowym wzrostem wskaźnika zaufania przy porównaniu wyników z 2014 do wyników z 2009 roku. Tym samym Polsce udało się zdystansować Japonię o 5 punktów procentowych, a Szwecję aż o 10 punktów.

GreatPlacetoWork

Porównanie wyników 34 krajów, które uczestniczą w badaniach Great Place to Work® od 5 lat


 

Młode pokolenie toruje drogę nowemu modelowi pracy

Świadomość, że inwestycja w budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu opłaca się, coraz szerzej toruje sobie drogę wśród zarządzających przedsiębiorstwami na całym świecie. I to bez względu na to, czy są to kraje, w których utrwalony wzorzec relacji bazuje na dialogu, czy też wywodzi się z tradycji hierarchicznej kultury zarządzania.

Potwierdzają to wypowiedzi szefów Great Place to Work® w Meksyku, Indiach czy Chinach. Zwłaszcza przykład tego ostatniego kraju daje wiele do myślenia. Chiny uczestniczą w konkursie Great Place to Work® dopiero od 2 lat, ale wzrost wskaźnika zaufania jest bardzo dynamiczny. Okazuje się, że wielu młodych Chińczyków, wykształconych na Zachodzie, wraca do kraju z ugruntowaną wizją zarówno miejsca pracy, jak i relacji pracownik-pracodawca, bardzo różną od tej akceptowanej przez starsze pokolenie. Młodzi chcą pracować dla organizacji, które wcielają w życie model elastycznego środowiska pracy oraz mają obyczaj słuchania i brania pod uwagę opinii każdego pracownika, niezależnie od pełnionej funkcji.

„Oczekują relacji i zarządzania zupełnie nowego typu. To kulturowy szok w biznesie” – podsumowuje Jose Carlos Bezanilla, Prezes Great Place to Work® w Chinach.

Jeśli więc współczesne trendy w budowaniu organizacji o pozytywnej i nowoczesnej kulturze miejsca pracy są na tyle silne, aby przekraczać granice kontynentów, państw i kultur, są też w stanie wpływać na modele zarządzania firm, które jeszcze teraz nie ubiegają się o tytuł najlepszych miejsc pracy.

Ale era wspaniałych miejsc pracy to nie tylko upowszechniający się model firmy, która obdarza swoich pracowników szacunkiem i zaufaniem oraz wspiera i nagradza ich zaangażowanie i efektywność. To także zupełnie nowa definicja wspaniałej pracy, jaka powstaje w oparciu o  oczekiwania młodych pracowników. Wspaniała praca to taka, która zmienia świat na lepsze i  pozwala ludziom lepiej żyć.

„Wiele firm dostrzega wartość w kulturze organizacyjnej nastawionej na współpracę i rozwój. Jednak do niedawna powszechnie panowało błędne przekonanie, że wspaniałe miejsce pracy to nieformalny ubiór i zabawy integracyjne. Tymczasem chodzi o znacznie więcej. Pracownicy w rzeczywistości poszukują firm, które wyróżniają się transparentnością na wszystkich poziomach zarządzania, wspierają kreatywne i innowacyjne podejście do pracy i dają ludziom poczucie, że mają wpływ nie tylko na samą firmę, ale i świat wokół”

– mówi dr James Truchard, Prezes National Instruments, firmy, która w tym roku zajęła 15. miejsce na liście 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na świecie.

 

W materiale wykorzystano:

  1. Great Place to Work, „The Dawn of the Great Workplace Era”, raport, 24 pażdziernika 2014

http://www.greatplacetowork.pl/najlepsze-firmy/najlepsze-miedzynarodowe-miejsca-pracy-na-swiecie/raport-2014

2. Gallup, “Worldwide, 13% of Employees Are Engaged at Work,” raport, 8 października 2013, http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx 

 

greatplacetowork.pl