Wyszukane rozwiązania technologiczne, dogłębne analizy danych, wszechobecne portale społecznościowe, monitoring nastroju i efektywności pracowników, praca zdalna i w zespołach zadaniowych.

 

 

 

 

Według raportu PwC „The future of work: A journey to 2022”, w ciągu najbliższych 8 lat na rynku powstaną nowe sektory gospodarki, a firmy zmienią swoje modele biznesowe i sposoby zarządzania pracownikami. Bliższa symbioza, większa elastyczność i budowanie wspólnej filozofii działania – tak można w skrócie opisać nowe relacje pomiędzy specjalistą a pracodawcą.

 

Według prognoz opublikowanego przez PwC raportu, już do 2017 roku w niektórych zakładach pracy pracownicy mogą zostać wyposażeni w specjalne stroje monitorujące ich nastrój, stan zdrowia oraz poziom koncentracji. W 2018 roku będziemy mieli do czynienia z trendem łączenia stanowisk związanych z zarządzaniem HR i finansami firmy. Zmiany w strukturach będą szły w parze z postępem technologicznym.

Do 2021 roku do pracy będzie można prawdopodobnie dojechać samosterującym się samochodem, skomplikowane działania, np. operacje medyczne będzie można przeprowadzać na odległość, a klienci w sektorze usług będą obsługiwani przez automaty i roboty.

Raport podkreśla, że świat pracy do 2022 roku ulegnie wielu zmianom. Metamorfozie ulegnie zarówno zarządzanie zasobami ludzkimi, podejście przedsiębiorstw do biznesu oraz elastyczność i model pracy zespołów. Raport przewidujerozwój trzech trendów w świecie pracy, które staną się standardami w organizacjach przyszłości.

 

Symbioza pracodawcy ze specjalistą

Według raportu PwC wzrośnie nacisk na zwiększenie wydajności pracy i specjalistów w ramach przedsiębiorstwa. Firmy będą więc rozwijać coraz bardziej wyrafinowane sposoby zarządzania swoimi pracownikami. Specjaliści od HR będą coraz częściej używać wysoce zaawansowanych analiz w celu zmierzenia wyników pracy swoich zespołów i wyselekcjonowania najbardziej efektywnych pracowników.

Coraz większy nacisk będzie położony na rozwój tzw. kultury korporacyjnej i dopasowanie do niej umiejętności i doświadczeń kadr. Wynagrodzenia będą uzależnione od osiąganych wyników.

Dodatkowo, jak wskazuje PwC, pracownicy będą prawdopodobnie udostępniać firmom swoje osobiste dane w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i wieloletniej stabilności. Dzięki temu, przedsiębiorstwa będą w stanie systematycznie monitorować m. in. ich stan zdrowia, co z kolei pozwoli optymalizować powierzane im zadnia.

 

Firmy odpowiedzialne

Raport wskazuje, że do 2022 roku coraz więcej firm stanie się bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi wpływu na społeczeństwo i środowisko.

- Jak wynika z raportu PwC, 65 proc. ankietowanych już teraz chce pracować dla zaangażowanej w działania społecznie firmy. Dojrzałe organizacje mają coraz większą  świadomość, że w sposób znaczący wpływają na otoczenie – komentuje Jakub Zagórski, dyrektor marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland.

- W Skanska bardzo poważnie podchodzimy do kwestii odpowiedzialności społecznej biznesu. Chcemy spełniać swoje obowiązki w zgodzie z sumieniem, wiedząc, że nasza praca ma głęboki sens i że tworzymy dobre, wartościowe projekty. Branża budowlano-deweloperska jest jednym z sektorów, w którym  dojrzałe i etyczne podejście do inwestycji jest podstawą w tworzeniu przyjaznych i tętniących życiem miejsc. Prawie 1/3 światowego wykorzystania energii to potrzeby związane z budynkami. Są one również odpowiedzialne za 1/4 emisji gazów cieplarnianych związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem i oświetleniem. Tworzenie tzw. zrównoważonych domów, mieszkań czy biur staje się dziś koniecznością.

Firmy będą w przyszłości przykładać coraz większą wagę do inwestycji w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relację z otoczeniem. Wszystko to będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na efektywność ich działalności gospodarczej, jak i na innowacyjność oraz wizerunek organizacji.

 

Siła w rozproszeniu

Według raportu, dla wielu przedsiębiorstw coraz większym motorem napędowym stanie się zwiększenie elastyczności pracy zespołów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Przedsiębiorstwa zaczną dzielić się na mniejsze, wyspecjalizowane i wielokulturowe zespoły, które nie-rzadko będą porozrzucane po różnych zakątkach świata. Spoiwem umożliwiającym komunikację i pracę będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uelastycznienie miejsca pracy to także efekt geograficznego rozproszenia zespołów, specyfiki pracy projektowej oraz popularnej na świecie koncepcji work-life balance. W wielu organizacjach można spotkać zespoły, złożone z osób pracujących w różnych miejscach, często na różnych kontynentach i w różnych strefach czasowych. Kluczowe staje się nie skąd pracujesz, ale jak. Ważne jest umożliwienie pracownikom godzenia kilku ról jednocześnie: pracownika, członka rodziny, matki, ojca – To zwiększa zadowolenie z pracy.

W budowaniu elastycznych zespołów mogą pomóc metody wywodzące się z branży nowych technologii. Dobrym przykładem mogą być tzw. metodyki zwinnego programowania (Agile), które stanowią rozwiązanie wprowadzające do dużych firm IT świeżość, niestandardowe rozwiązania i elastyczność charakterystyczną dla małych podmiotów.

 - Zespoły kierujące się zasadami zwinnego programowania, pracując wspólnie nad produktem, nie dzielą się poszczególnymi zadaniami, lecz działają równolegle, pozostając od siebie niezależne. Jednocześnie, wszystkie rozwiązania wdrażane w poszczególnych fazach są konsultowane z klientem i regularnie omawiane w gronie projektowym

- komentuje Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający w polskim oddziale Luxoft.

W przyszłości, świat pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, choć widać już pierwsze zmiany. Wynikają one z rozwoju technologii oraz nowych metod mierzenia efektywności.

 

 

Życie zawodowe i prywatne zaczynają coraz mocniej się przeplatać i uzupełniać. Widać to zarówno na poziomie codziennych zadań, elastycznego, a zarazem nienormowanego czasu pracy, możliwości swobodnego wyboru miejsca, skąd wykonuje się zadania. Jest to wyraźne także w obszarze ideologii.

Korporacje zdają sobie coraz bardziej sprawę, że jeśli chcą przyciągać i utrzymać pracowników muszą odzwierciedlać ich filozofię myślenia. W efekcie tych wszystkich zjawisk już niedługo relacje z firmą będą bardziej przypominały życiowy związek niż typowe relacje z pracodawcą. I jak każdy związek, aby był udany będzie musiał być satysfakcjonujący dla obu stron.