Wyraźne ożywienie na rynku pracy – Work Service obniża prognozę bezrobocia o 0,25% na koniec roku do poziomu 12,25%. Maj był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5%. Zdaniem ekspertów Work Service poprawa na rynku pracy nie jest związana tylko z sezonowością. Ten pozytywny trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, a liczba osób bez pracy będzie nadal maleć. 

GUS podał dziś, że stopa bezrobocia wynosiła w maju 12,5 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce spadła do 1986,7 tys. osób w porównaniu z 2176,3 tys. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Do urzędów pracy zgłoszono 66,8 tys. nowych ofert pracy, co oznacza wzrost w porównaniu zarówno z liczbą ofert z kwietnia bieżącego roku, jak i maja 2013r. Na poprawę sytuacji na rynku pracy ma wpływ rozpędzająca się gospodarka, w tym także wzrost konsumpcji. Znacznej poprawie uległa sytuacja na rynku usług oraz w sektorze przemysłowym.

Po raz pierwszy od trzech lat obniżamy w trakcie roku naszą rekomendację, prognozując, że na koniec 2014 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 12,25% – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.

Obserwujemy duży wzrost liczby rekrutowanych pracowników zarówno na istniejące stanowiska, ale – co cieszy najbardziej- tworzone są także nowe miejsca pracy związane ze wzrostami zamówień oraz otwarciem nowych fabryk. Widzimy też znaczący wzrost zamówień od klientów z krajów UE. To znak, że poprawa sytuacji na rynku pracy nie jest związana tylko z sezonowością – dodaje Tomasz Hanczarek.

Wedle najnowszych danych GUS liczba osób pracujących poszukujących innej pracy zwiększyła się o 32 tys., tj. o 8,7%. Dla połowy z nich powodem poszukiwania nowego pracodawcy pozostaje chęć poprawy warunków finansowych.

Obecnie znaczna poprawa sytuacji na rynku pracy odczuwalna jest w grupie specjalistów i inżynierów – już połowa z nich zamierza zmienić pracę. Osoby, które nie mają takich planów oczekują z kolei wzrostu płac. Ten trend możemy w najbliższych 12 miesiącach obserwować także w grupie pracowników produkcyjnych.

Pozytywne zmiany na rynku pracy obserwujemy już od początku roku. Poprawa koniunktury zmobilizuje pracodawców do podwyżek płac. Trudno będzie w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy nie ulec presji ze strony pracowników i uniknąć wzrostu wynagrodzeń, podczas gdy ilość zamówień w firmach wyraźnie się zwiększyła.

W przeciwnym razie pracodawcy muszą liczyć się z większą rotacją pracowników i podniesieniem kosztów, w tym m.in. na dofinansowanie dowozów pracowników – dodaje Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service SA.

*** 

inf. prasowa Grupa Kapitałowa Work Service