75% pracowników w Polsce deklaruje, że nie zamierza zmieniać pracy w 2014 roku. Optymistycznie oceniają także stabilność swojego zatrudnienia, bowiem jedynie 2% ankietowanych spodziewa się zwolnienia z pracy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service S.A.

 

 

 

Czy planuje Pan/ Pani zmianę pracy w 2014 roku?

image003
Jednym z noworocznych postanowień Polaków z pewnością nie będzie zmiana pracy. Zdecydowana większość pracowników biorących udział w sondażu Work Service zadeklarowała, że nie będzie szukać nowego zatrudnienia w 2014 roku.

Zmianę pracy planuje 19% badanych, wśród których są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, osoby między 18-24 rokiem życia, a także najmniej zarabiający (do 1000 zł). Wyniki badań pokazują również, że chęć szukania wyzwań w nowym miejscu pracy rośnie wraz z wysokością wynagrodzenia – 30% osób zarabiających 5 tys. zł netto planuje zmianę pracy, podczas gdy wśród zarabiających 2 tys. zł netto jedynie 5% ma takie zamiary.
 

Obawy związane ze zmianą zatrudnienia są pokłosiem niestabilnej sytuacji na rynku pracy spowodowanej kryzysem. Ostatnie kilka lat nauczyło Polaków ostrożności w planowaniu przyszłości zawodowej, stąd asekuracyjne podejście do szukania nowej pracy – ocenia Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service S.A.

 
Wśród ankietowanych to mężczyźni częściej deklarowali, że będą zdobywać doświadczenie w nowej firmie. Mężczyźni mają większą pewność siebie w planowaniu kariery zawodowej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ofert pracy dla mężczyzn jest więcej – dodaje Tomasz Hanczarek.
 
Wyniki sondaży Work Service dowodzą, że Polacy są spokojni o stabilność swojego zatrudnienia. Jedynie 2% procent ankietowanych spodziewa się zwolnienia z pracy w tym roku. Tym samym podzielają optymizm pracodawców, którzy już w ubiegły roku opublikowali o 12% więcej ofert pracy niż w 2012 r., jak wynika z danych MPiPS. Obecny rok ma być jeszcze lepszy pod względem ilości nowy miejsc pracy.
 
Dobre prognozy dotyczące sytuacji na rynku znajdują potwierdzenie w wynikach naszego sondażu. Pracodawcy w 2014 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, powinni częściej zatrudniać niż zwalniać.
 

Ożywienie gospodarcze przyczyni się do zwiększenia obrotów przedsiębiorstw, co dodatkowo poprawi nastroje pracowników i zmotywuje ich do pracy dla obecnego pracodawcy zamiast poszukiwania wyzwań zawodowych w innej firmie – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service S.A.

 
* badania przeprowadzone dla Work Service S.A. przez Instytut Badań Homo Homini na reprezentatywnej próbie N=1100 dnia 8.11.2013 r.