W pierwszym półroczu 2014 r. Polacy spędzili ponad 106 mln dni na zwolnieniach lekarskich. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 liczba dni absencji chorobowych spadła
o 4,8%. Z wyliczeń firmy Work Service wynika, że nieobecności te kosztowały pracodawców ponad 24 mld złotych.

Jeszcze w 2013 roku Polacy spędzili rekordową liczbę dni na zwolnieniach chorobowych – ponad 254 mln dni. Koszty związane z nieobecnościami w pracy z tytułu choroby ponoszą zarówno pracodawcy, jak i ZUS. W pierwszej połowie 2014 r. koszty wynikające z absencji chorobowych dla pracodawców spadły o ponad 431 mln zł w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 24 198 385 249 zł.

Najczęściej niezdolni do pracy z tytułu choroby w 2013 r. byli mieszkańcy województw: śląskiego (12,9%), mazowieckiego (12,5%), wielkopolskiego (10,4%) oraz łódzkiego (8,5%).

 

Województwa z największą liczbą absencji chorobowych wśród pracowników

zwolnienia_chorobowe_w_polsce

 

Źródło: ZUS, dane za 2013 r.

Co ciekawe, pracownicy niektórych sektorów gospodarki są bardziej podatni na korzystanie ze zwolnień chorobowych, niż pozostali.  Wśród najbardziej obciążonych nieobecnościami w pracy z tytułu choroby można wymienić następujące:

 

Wybrane sektory gospodarki z największą liczbą absencji chorobowych wśród pracowników:

 

zestawienie_zwolnienia_chorobowe

 

Widać, że w niektórych branżach jest większa tendencja do korzystania ze zwolnień lekarskich. Z jednej strony może to wynikać z faktu, że w tych sektorach standardem jest oferowanie pracownikom umów
o pracę, które z kolei dają możliwość dowolnego korzystania ze zwolnień z tytułu choroby własnej, jak i opieki nad członkami rodziny. Z drugiej zaś strony, warto zauważyć, że sektory takie jak edukacja czy opieka zdrowotna i pomoc społeczna to branże, w których wielu specjalistów pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy
-  powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service.

 

Trend dotyczący nadmiernego korzystania ze zwolnień lekarskich odwrócił się w pierwszym półroczu 2014 roku. Jedną z przyczyn poprawy może być większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji zatrudnienia, jakie mieli pracownicy. Wpływ na ograniczenie liczby absencji mogły również mieć liczne kontrole przeprowadzone przez ZUS. Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości i wątpliwości co do zasadności wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zdaniem ekspertów Work Service trend spadkowy dotyczący liczby dni absencji chorobowych utrzyma się wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i systematycznym spadkiem bezrobocia. Nadal jednak Polacy znajdują się w czołówce europejskich statystyk dotyczących absencji chorobowych.

 

Zauważamy coraz większe zainteresowanie pracodawców rozwiązaniami HR umożliwiającymi obniżenie kosztów absencji chorobowych pracowników. Chociaż w pierwszym półroczu ubiegłego roku liczba zaświadczeń lekarskich była niższa niż w roku poprzednim, to koszty z tego tytułu nadal są wysokie   – dodał Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.

 

Autor: Work Service