Ponad 1/3 pracujących Polaków nie skorzystała i nie planuje korzystać z długiego urlopu w tym roku – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service. Urlopy 2 tygodniowe lub dłuższe najczęściej planują osoby zatrudnione na etacie, a rzadziej samozatrudnieni oraz zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. 

Sezon urlopowy Polaków rozpoczyna się już w czerwcu wraz z „długim weekendem” w okolicy Bożego Ciała, a kończy we wrześniu. Ponad połowa pracujących Polaków planuje do końca września spędzić łącznie od 5 do 15 dni roboczych na urlopach.

Najczęściej Polacy planują jeden urlop w sezonie wakacyjnym (około połowa badanych), a rzadziej dwa (około 1/5 badanych) czy trzy lub cztery krótsze urlopy (do 5% pracowników). Zdecydowanie najczęściej urlopowicze wybierają wypoczynek dwutygodniowy.

image005

Urlop a typ umowy

Jednak, jak wynika z badań Work Service, nie każdy pracownik może sobie pozwolić na solidny wypoczynek po przepracowanym półroczu. Takie urlopy częściej planują zatrudnieni na umowie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Rzadziej planują dłuższe wakacje osoby samozatrudnione, zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Blisko 11,5% całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika stanowią koszty urlopówszacuje Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.

– Dlatego długie wakacje coraz częściej są przywilejem osób zatrudnionych na etatach. To nie oznacza, że osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, na przykład na podstawie umów typu zlecenie lub o dzieło, nie potrzebują długiego wypoczynku. Są to często osoby łączące zatrudnienie w kilku miejscach, pracujące dużo więcej niż etatowcy. Długi urlop dla tej grupy pracowników jest bardzo wskazany, bo minimalizuje ryzyko wypalenia zawodowego, które dotyka przepracowanych – dodaje Tomasz Hanczarek.

image006

Urlop a poziom wykształcenia
Osoby z wyższym wykształceniem najczęściej planują urlopy (81%), a najrzadziej pracownicy z wykształceniem zawodowym (60%). Dobrze wyedukowani pracownicy szczególnie preferują odpoczynek podczas dłuższych urlopów, co najmniej dwutygodniowych. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że 63% badanych z wyższym wykształceniem zamierza wziąć co najmniej 10 dni urlopu i tylko 38% osób z wykształceniem zawodowym ma takie plany.

– Pracownicy z wykształceniem zawodowym to grupa osób zwykle obejmująca stanowiska produkcyjne, gdzie trójzmianowy tryb pracy, bądź praca w toku ciągłym wymusza wysoką dyspozycyjność – mówi Tomasz Hanczarek.

– Ponadto osoby o niskich kompetencjach są łatwo zastępowalne, więc unikanie dłuższych nieobecności w pracy może też wynikać z obawy o własne miejsce pracy. Obnaża się też tutaj problem tzw. umów śmieciowych. Pracodawca zatrudniający ludzi na tego typu umowach może dobrowolnie opłacić pracownikowi urlop, ale niestety zdarza się to bardzo rzadko – dodaje.

Terminy urlopów

Dłuższe, co najmniej dwutygodniowe urlopy planowane są przede wszystkim na lipiec i sierpień (16-17% badanych). W czerwcu pracownicy częściej wybierają się na krótszy wypoczynek, przedłużając sobie „długi weekend”. We wrześniu rzadsze są urlopy dłuższe i najkrótsze.

Plany urlopowe Polaków determinuje nasz klimat. Na dobrą pogodę możemy liczyć raczej tylko w sezonie wakacyjnym – w lipcu i sierpniu. Większość Polaków spędza urlop w kraju, a tylko nielicznych stać na wyjazd za granicę. Bariera finansowa dotyczy zarówno osób zarabiających najmniej, jak i na przykład dobrze opłacanych menedżerów, którzy równie niechętnie planują dłuższy wypoczynek – mówi Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.

Badanie przeprowadzono przez instytut Millward Brown na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków o liczebności N=1000 osób w terminie 14-15.06. 2014 

*** 

inf. prasowa Work Service