O tym czym jest mądrość i jak ją pobudzać wśród pracowników,  jak osiągnąć sukces w świecie V.U.C.A,   jakie są trendy HR i jak będzie wyglądać środowisko pracy w 2020 r. dyskutowano podczas I-ego Forum Uczenia się w Biznesie Edu.biznes.
 
 
 
Gośćmi specjalnymi  I Forum Uczenia się w Biznesie Edu.biznes byli:

  • Bruno Rouffaer – wybitny ekspert w dziedzinie HR i doradca kadry zarządzającej światowych koncernów,
  •  

  • Frédéric Williquet  – Business & People Interactions Architect, autor koncepcji uczenia się w świecie V.U.C.A. (volatility, uncertainty, complexity,  ambiguity)
  •  

  • Dean Sanders –  założyciel GoodBrand, autor wielu programów CSR czołowych światowych firm,  uznany wykładowca The Sustainable Enterprise Academy na Uniwersytecie Karoliny Północnej
  •  

  • Perry Timms – Entuzjasta i praktyk HR, członek-założyciel CIPD, w 2012 r. na 7 pozycji Top 20 HR Power Tweeters według „People Management Magazine”

 

Trendy HR – Środowisko pracy 2020

Forum rozpoczęła prezentacja Bruno Rouffaer’a, który mówił o środowisku pracy 2020, które ma być intensywnie spersonalizowanym doświadczeniem społecznym przyciągającym, rozwijającym i angażującym pracowników z wielu pokoleń i wielu części świata.

Bruno przedstawił też Vindex 2020, czyli zbiór wartości, które będą kluczowe dla przywództwa w miejscu pracy w 2020 r. Są to: autentyczność, szczerość, wrażliwość, pokora, przejrzystość i otwartość, spójność, zdolność inspirowania, łatwa dostępność, spójność, szacunek, odwaga, zaufanie, miłość, mądrość, pasja oraz umiejętność odpuszczania.

– By pozostać w kontakcie z młodymi ludźmi firmy muszą adaptować swoje strategie rozwoju i uczenia się pracowników. Kluczem jest S.E.A.M.S (sensing, engaging, activating, measuring, storytelling – powiedział Bruno Rouffaer.

 

Inteligentny menedżer – czyli jaki?

Kolejny z prelegentów, Dean Sanders mówił o roli mądrości w zarządzaniu i o tym co powoduje, że inteligentni menedżerowie nie postępują w mądry sposób.

– Nierealistyczny optymizm, egocentryzm, fałszywe poczucie wszechwiedzy i wszechwładzy oraz poczucie niezniszczalności to powody, dla których inteligentni ludzie dokonują w biznesie nadużyć prowadzących do zgubnych dla nich konsekwencji – powiedział Dean Sanders.

Sanders mówił też o kryzysie szkół biznesowych i potrzebie wprowadzenia większej mądrości do ich programów i metod nauczania.

– Okazuje się, że nie ma korelacji pomiędzy posiadaniem MBA, albo ukończeniem różnego rodzaju kursów biznesowych, a sukcesem zawodowym – powiedział Sanders. – Powodem tego jest poświęcenie nadmiernej uwagi analizowaniu kosztem rozwijania mądrości oraz umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

 

Jak zachowywać się na zmiennym rynku pracy?

- Śnij o przyszłości, bo to przyszłość jest tym co determinuje teraźniejszość. Twoja teraźniejszość jest przeszłością przyszłości – powiedział podczas Forum Edu.biznes Frederic Williquet.

Prelekcja Williqueta poświęcona była tematowi uczenia się w świecie V.U.C.A. Termin ten, zaczerpnięty z wojskowości, oznacza rzeczywistość, która jest zmienna (volatil), niepewna (uncertain), złożona (complex) i wieloznaczna (ambiguous).

Jego zdaniem by osiągnąć sukces w świecie V.U.C.A konieczne są: rozwinięcie zdolności adaptowania się do nieoczekiwanych wydarzeń, dialog z interesariuszami, rozwijanie się w sieci, tworzenie kolektywnej inteligencji, zbudowanie organizacji organicznej, w której formy, metody i wzory działają jak w żywych systemach, proszenie o radę innych, odwaga by marzyć i koncentracja na poszczególnych jednostkach.

– Nie proś ludzi by dzielili się tym co robią, najpierw pomóż im rozwinąć ciekawość innych – Frederic Williquet. I dodał: -Nie  można pracować nad zaufaniem. Zaufanie jest rezultatem, jeśli oczekujesz zaufania popracuj nad indywidualnymi obawami każdego pracownika.

 


 

Model odwróconej szkoły

Z kolei Perry Timms opowiadał podczas Forum o tym jak uczyć  się poprzez działanie i jak efektom nieformalnego uczenia się nadać rangę kwalifikacji. Timms czasie swojego wsytąpienia przedstawił  m.in. model odwróconej szkoły, który zakłada, że to co dotychczas było robione w szkole zostaje przeniesione do domu i vice versa. Oznacza to, że uczniowie w domu czytają i oglądają audiowizualne materiały edukacyjne, a w sali lekcyjnej wspólnie odrabiają zadania i wykonują prace.

– Moim zdaniem uczenie się powinno w 70 proc. składać się z wzajemnego uczenia się poprzez media społecznościowe i różnego rodzaju projekty, w 20 proc. z uczenia się indywidualnego poprzez coaching, mentoring czy research oraz w 10 proc. z warsztatów odbywających się w klasach – powiedział podczas Forum Perry Timms.

 

Edu.biznes Innowacje, Inspiracje, Rozwój to Forum Uczenia się w Biznesie, które miało miejsce 5 czerwca w Warszawie. Organizatorami Edu.biznes były firmy GoodBrand, MIS, Seka.edu oraz Tomorrow