Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku przeciętne płace na wschodzie Polski kształtowały się na poziomie 3 000 PLN brutto, podczas gdy w rejonie zachodnim wynosiły one aż 3 850 PLN.


 

– Na potrzeby materiału dokonano podziału Polski na dwa obszary: wschodni i zachodni. Do pierwszego z obszarów – wschodniego – zaliczono województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Drugi obszar – zachodni – stanowią województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie – komentuje Sylwia Rębisz z Sedlak & Sedlak.

Jak kształtowały się zarobki na przeciwległych krańcach Polski? Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto w regionie zachodnim w 2012 roku wynosiła 3 850 PLN. Jedna czwarta pracowników z województw zlokalizowanych na zachodzie kraju zarabiała więcej niż 6 004 PLN, zaś płace 10% przekraczały 10 000 PLN.

Wynagrodzenia osób zamieszkujących wschodni obszar Polski były o 22% niższe od zarobków osób zatrudnionych na zachodzie. Płace 25% pracowników przekraczały 4 600 PLN, a 10% były wyższe niż 7 500 PLN.

 
 

Wynagrodzenia całkowite brutto w regionach:

wschodnim i zachodnim w 2012 roku (PLN)

 

region

10% zarabia poniżej

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

10% zarabia powyżej

wschodni

1 680

2 150

3 000

4 600

7 500

zachodni

1 928

2 600

3 850

6 004

10 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

 
 

W regionie zachodnim najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim. Mediana ich płac wynosiła w 2012 roku 4 200 PLN. O 8% mniej zarabiali mieszkańcy województwa wielkopolskiego (3 850 PLN). Najniższe wynagrodzenia na zachodzie kraju otrzymywali pracownicy w województwie lubuskim. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 350 PLN, to o 30% mniej niż w województwie dolnośląskim.

Różnice w wysokości wynagrodzeń w poszczególnych województwach w regionie wschodnim były niewielkie. Najwięcej zarabiali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Mediana ich płac w 2012 roku wynosiła 3 060 PLN. To o 2% więcej niż w województwie lubelskim, w którym zarobki były najniższe.

 
 

w2

 
 

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Sylwia Rębisz

Sedlak & Sedlak