Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów w III kwartale 2011 roku”

W III kwartale 2011 pracodawcy zamieścili w serwisie Pracuj.pl ponad 86 tys. ofert, czyli o 1/3 więcej niż przed rokiem, ale tylko o 2% więcej niż w II kwartale tego roku. Sytuacja w większości branż jest lepsza niż przed rokiem, ale najwięcej ofert przybyło w sektorach innowacyjnych – w IT oraz w telekomunikacji i nowych technologiach.

Nadal na brak zainteresowania ze strony pracodawców nie mogą narzekać specjaliści IT. Natomiast szkoleniowcom i trenerom coraz trudniej znaleźć pracę. Kryzys w strefie euro wpłynął na spadek zainteresowania naszymi pracownikami wśród zagranicznych firm.

W III kwartale w serwisie Pracuj.pl opublikowano ponad 86 tys. ofert pracy. Rekordowy był wrzesień – pracodawcy umieścili ponad 30 tys. propozycji. Dane serwisu Pracuj.pl nie wskazują jeszcze na to, byśmy na rynku pracy specjalistów i menedżerów mieli do czynienia z kolejną falą kryzysu. Niewielki procentowy wzrost liczby ofert w porównaniu do poprzedniego kwartału wskazuje jednak na słabnącą koniunkturę.

Dynamika wzrostu liczby ofert pracy w analizowanym okresie była niższa niż trzy miesiące temu. W II kwartale przyrost liczby ofert pracy, w stosunku do I kwartału, był na poziomie 6,4%, w III kwartale spadł do 2,3%. W tym kontekście warto też przyjrzeć się danym z poprzednich lat. Rok temu dynamika przyrostu liczby ofert była na poziomie prawie 16%, ale nawet w kryzysowym 2009 roku była ponad 4-krotnie wyższa niż obecnie i wynosiła 9,8%.

Jest lepiej niż przed rokiem, ale rynek szkoleniowy nadal w impasie
Odnosząc się do pesymistycznych doniesień ze strefy euro, warto podkreślić, że z danych Pracuj.pl wynika, że sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów w naszym kraju jest lepsza niż jeszcze rok temu o tej porze, praktycznie w każdej z branż.

Wyjątkiem jest branża edukacyjna i szkoleniowa, w której zapotrzebowanie na pracowników jest mniejsze o prawie 7%. Oczywiście największe przyrosty dotyczą sektorów innowacyjnych – IT (wzrost o 124% w stosunku do III kwartału 2010), telekomunikacji i nowych technologii (wzrost o 66%), ale ofert pracy przybyło też w branży marketingowej (wzrost o 32%) czy logistycznej (wzrost o 28%).

W III kwartale tego roku najwięcej ofert pochodziło od pracodawców z branż: handel i sprzedaż (blisko 25 tys. propozycji), bankowość, finanse i ubezpieczenia (ponad 13,6 tys. ofert) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (ponad 11 tys. ofert). Warto jednak zauważyć, że w przypadku branży bankowość, finanse i ubezpieczenia odnotowano spadek liczby propozycji (o 6%). Był to jeden z dwóch sektorów, w którym popyt na pracowników był mniejszy niż w II kwartale, drugim była branża edukacyjna i szkoleniowa (spadek o 5%).

Najbardziej „chłonną” branżą w analizowanym okresie była branża IT. Tu, w porównaniu do II kwartału tego roku, zapotrzebowanie na pracowników wzrosło o blisko 1/3. O 15% wzrósł też popyt na pracowników w sektorze turystycznym, ale wynikał on z sezonowego wzrostu zapotrzebowania na pracowników w tym obszarze. O 13% wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w branży telekomunikacja i zaawansowane technologie.

Mniej potrzeb rekrutacyjnych = mniejszy popyt na HR-owców
W lipcu, sierpniu i wrześniu najczęściej poszukiwano specjalistów do działów handlowych (ponad 35 tys. ofert), działów IT (ponad 20 tys. propozycji) oraz do działów call center i obsługi klienta (prawie 16 tys. ofert).

Największy przyrost ofert, w stosunku do II kwartału, odnotowano w przypadku działów: produkcji (wzrost o 15%); obsługi klienta i call center (o 13,4%) oraz księgowości (o 12,4%). Spadło natomiast zapotrzebowanie na HR-owców (spadek o 6,2%), finansistów (o 5,4%), ale też, co ciekawe, na inżynierów (o 5,3%).


Strefa euro zamraża etaty

Mazowsze nadal deklasuje inne regiony pod względem dostępności pracy, choć trzeba zaznaczyć, że dotyczy to przede wszystkim Warszawy i jej okolic. W analizowanym okresie co piąta oferta pracy pochodziła z tego województwa. Co jednak warte odnotowania, tylko w tym województwie nie odnotowano wzrostu liczby propozycji, było ich prawie tyle samo co kwartał wcześniej.

Najwięcej natomiast, bo o ponad 8%, przybyło ofert w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Zdecydowanie spadło natomiast zainteresowanie naszymi pracownikami wśród zagranicznych pracodawców. Ofert było prawie ¼ mniej, co może być wyraźnym sygnałem pogarszającej się kondycji gospodarek strefy euro, do których głównie w celach zarobkowych jeździli nasi rodacy.

Raport do pobrania

pdf