Obecni studenci i absolwenci, czyli tzw. pokolenie Y, często opisywane jest jako pokolenie dla którego najważniejszy jest rozwój i samorealizacja, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jak jednak wynika z badania „Campus 2011”, zrealizowanego wśród tej grupy na zlecenie portalu Pracuj.pl, wielu z nich stawia obecnie na stabilność zatrudnienia. Prawdopodobnie na zmianę postawy młodych ludzi ma wpływ aktualna sytuacja na rynku pracy.

Według danych resortu pracy, zwiększa się liczba zarejestrowanych bezrobotnych z dyplomem wyższej uczelni. Pod koniec I kwartału było ich 223,5 tys., czyli o blisko 19 tys. więcej niż w 2010 roku.

Takim obszarem, według danych z badania „Campus 2011”, jest administracja biurowa lub państwowa (nawet mimo ostatnich doniesień o podtrzymaniu decyzji rządu o racjonalizacji zatrudnienia w sektorze publicznym). W tej branży chce pracować 1/3 ankietowanych, podczas gdy w dynamicznie rozwijającej się branży internetowej/e-commerce tylko 5% badanych! Szczególnie chętnie pracę w administracji wybierają osoby po studiach humanistycznych (47%) oraz ekonomicznych (40%). Branżami preferowanymi przez osoby o profilu humanistycznym są również: nauka/edukacja/szkolenia (31%); kadry/HR (22%); media/sztuka/rozrywka (21%), a także służby mundurowe (15%).

Ekonomiści, równie chętnie jak w administracji, pracowaliby w firmie z branży finanse/ ekonomia (40%), następnie, co ciekawe w marketingu/reklamie/PR (28%), a także w obszarze księgowość/audyt/podatki (24%) oraz kadry/HR (24%). Administracja jest za to mało interesująca dla studentów i absolwentów kierunków technicznych (wybrało ją tylko 12% studentów i absolwentów tych kierunków). Oni przede wszystkim chcieliby pracować w takich branżach, jak: inżynieria/konstrukcje/technologie (38%), oraz informatyka (24%).

Choć głównym powodem wybierania sektora, w którym chcieliby pracować młodzi ludzie, jest jego zgodność z zainteresowaniami oraz wykształceniem (po ponad 60% wskazań), to najbardziej istotne jest to dla osób z wykształceniem technicznym. Z kolei dla humanistów bardziej istotna niż dla osób po kierunkach technicznych oraz ekonomistów jest stabilność zatrudnienia i możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Zdaniem wszystkich badanych stabilność zawodową zapewnić może przede wszystkim praca w administracji (biurowej lub państwowej) – uważa tak 57% respondentów i w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna itp.) – 52%. Co interesujące tylko 7% badanych wskazało na tę cechę w przypadku branży informatycznej, a 9% w przypadku obszaru inżyniera/konstrukcje/technologie.

Stabilność zatrudnienia znalazła się również na 2. miejscu, po atrakcyjnym wynagrodzeniu, w zestawieniu najważniejszych dla pokolenia Y cech idealnego pracodawcy.