Niemal trzy czwarte pracowników spodziewa się podwyżki oraz poprawy warunków zatrudnienia w tym roku – wynika z badania Monitor Rynku Pracy. Coraz lepsze warunki gospodarcze spowodowały, że Polacy są bardziej aktywni, świadomi swojej wartości i swobodniej poruszają się na rynku pracy.

Nauczeni doświadczeniem ostatnich dwóch lat, nie chcą już dalej ponosić odpowiedzialności za spowolnienie gospodarcze. Liczą tym samym, że pracodawcy znowu będą ich doceniać, a ich wartość na rynku będzie rosła.

Ponad połowa polskich pracowników (55 proc.) zamierza w tym roku zmienić pracę, z kolei 24 proc. bierze pod uwagę taką możliwość, a jedynie 16 proc. nie planuje dokonywać żadnych zmian w tej kwestii – wynika z najnowszego badania firmy Hays Poland. Podjęciem nowej pracy zainteresowani są głównie specjaliści, menedżerowie, dyrektorzy i prezesi z takich branż jak produkcja, handel i sprzedaż, IT, finanse i księgowość, a także budownictwo.

Natomiast najmniej aktywne w poszukiwaniu nowej posady są osoby pracujące w działach prawnych, administracji, zajmujące architekturą oraz zatrudnione w służbie zdrowia i medycynie. –„Polscy, podobnie europejscy pracownicy, stali się bardziej pewni siebie i gotowi do dokonywania zmian w życiu zawodowym. Pracownicy nie chcą już dłużej pozostawać bierni i czekać, aż nadejdzie poprawa w ich firmie lub organizacji.

Ostatnie badanie międzynarodowego serwisu doradczego BlueSteps wykazało, że niemal ośmiu na dziesięciu menedżerów na świecie jest zainteresowanych możliwością zmiany pracy w tym roku. W Polsce ten trend zaczyna być również widoczny. Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej wskazują na to, że sytuacja gospodarcza kraju ulega poprawie.

KE szacuje bowiem, że podobnie jak w ostatnich dwóch latach, także i w tym roku Polska będzie liderem wzrostu w Unii Europejskiej. Rosnący popyt wewnętrzny i odporny na kryzys rynek pracy sprawił, że KE podniosła swoje prognozy gospodarcze w odniesieniu do tempa wzrostu PKB w Polsce z 3,9 proc. na 4,1 proc..

Dla porównania KE ocenia, że w niemiecka gospodarka osiągnie wzrost w wysokości 2,4 proc., z kolei we Francji wzrośnie do 1,7 proc, a w Wielkiej Brytanii PKB wyniesie 2,0 proc.” – mówi Fiona Harvey, Szef ds. Rozwoju CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) w Polsce.

Zatrudniają i zwalniają