Instytut Great Place to Work® uhonorował na Liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2014 aż 24 firmy: 8 firm z branży IT, 5 firm z sektora handlu detalicznego, 4 firmy reprezentujące farmację i biotechnologię, 3 firmy produkcyjne, 2 świadczące usługi profesjonalne i po jednej z sektora usług finansowych i budownictwa.

 

Uroczystość ogłoszenia tegorocznych laureatów miała miejsce 26 marca 2014 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Instytut Great Place to Work® ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce po raz szósty, ale na świecie badanie ma już ponad dwudziestoletnią historię. Nagrody były przyznawane w 3 kategoriach, zależnych od wielkości zatrudnienia: firmy zatrudniające poniżej 50 osób, firmy zatrudniające poniżej 500 osób i te o zatrudnieniu przekraczającym 500 pracowników. Na tegorocznej Liście pojawiło się aż 8 firm debiutujących w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy. Pozostali laureaci gościli już na Listach w ich ubiegłych edycjach. Przyznano także 2 nagrody specjalne.

Tradycją konkursu Great Place to Work® są nagrody specjalne. W tym roku nagroda zatytułowana „Inspiracja do wspólnego działania i sukcesu” została przyznana firmie Ochnik Sp. z o.o. za wyjątkowy styl przywództwa i konsekwencję w jednoczeniu pracowników wokół działań prowadzących do długofalowych sukcesów firmy.

Nagrodą specjalną „Gdzie biznes styka się z sercem dla ludzi” wyróżniono SAS Institute Sp. z o.o. za wyjątkową troskę okazywaną pracownikom i chęć wychodzenia naprzeciw ich potrzebom. Nagrodę wręczył Vianney du Parc, Dyrektor Generalny firmy Edenred Polska, która była partnerem Gali i fundatorem tej nagrody.


Liczby mówią same za siebie

W tym roku Instytut Great Place to Work® przebadał w Polsce 70 organizacji – to o 40% więcej niż w zeszłym roku. Dłuższa jest też tegoroczna Lista Najlepszych Miejsc Pracy (24 laureatów w porównaniu z 16 z ubiegłej edycji). To wyraźnie pokazuje rosnące zainteresowanie zarówno konkursem, jak również – co ważniejsze – badaniem kultury organizacyjnej firmy i poziomu zadowolenia pracowników.

Konkurs Great Place to Work® nie jest konkursem łatwym. Metodologia jest w pełni obiektywna i stanowi światowy standard. O miejscu na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©), który stanowi 1/3 oceny oraz wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©), z którego pochodzi aż 2/3 finalnej oceny. Oznacza to, że o tym czy firma znajdzie się wśród Najlepszych Miejsc Pracy decydują przede wszystkim pracownicy.

Screen shot 2014-03-27 at 9.20.53 AM Screen shot 2014-03-27 at 9.21.04 AM
Najlepsze Miejsca Pracy to niekoniecznie te, które mają najbogatsze pakiety benefitów czy zakrojone na skalę globalną polityki i programy HR, ale te, którym udało się wypracować wyjątkowe relacje z pracownikami. Tworzywem tych relacji jest wzajemne zaufanie, koleżeństwo i powszechnie podzielana duma z firmy i jej praktyk rynkowych. Tym większego znaczenia nabiera fakt, że w tym roku lista laureatów wydłużyła się.

Wśród uczestników konkursu znalazło się więcej firm z wysokimi wynikami. Ten ruch w górę dotyczy nie tylko szczegółowych wskaźników, ale także kluczowego wyniku w badaniu Great Place to Work®, jakim jest odpowiedź na stwierdzenie: „Biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że to jest wspaniałe miejsce pracy”. Średnia odpowiedzi „tak” wyniosła 81%, co jest wzrostem o 2 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem, a równocześnie przekroczeniem po raz pierwszy magicznego pułapu 80%.

Z biznesowego punktu widzenia Najlepsze Miejsca Pracy to dynamicznie rozwijające się firmy, o czym świadczą statystyki. Tegoroczni laureaci odnotowali średnio 15% rocznego wzrostu przychodów, a wzrost zatrudnienia wyniósł ponad 17%. Ponad 85% firm z Listy wprowadziło na rynek w ciągu ostatnich 3 lat nowe produkty, co świadczy o innowacyjności tych firm, a wysoki odsetek kobiet w kadrze menedżerskiej (45%) pokazuje, że są to organizacje nowoczesne, otwarte, w których liczą się przede wszystkim kompetencje pracowników.

Efektem takiego zarządzania jest bardzo niski poziom absencji i dobrowolnej rotacji, a na jedno miejsce pracy aplikuje w tych firmach średnio 10 osób.

Dla wielu firm z Listy Great Place to Work® troska o najwyższą jakość miejsca pracy to nie tylko wyraz chęci tworzenia w pracy przyjaznej atmosfery i bezpiecznych relacji, bo opartych na zaufaniu, ale świadomie przyjęta strategia biznesowa. Wysoka jakość miejsca pracy daje bowiem firmie liczne przewagi konkurencyjne: firmy z Listy lepiej dają sobie radę w zarządzaniu zmianą, pracownicy i zespoły są bardziej elastyczne, rośnie produktywność i innowacyjność. Poprawia się także jakość obsługi klientów i szeroko rozumiana współpraca z otoczeniem społecznym firmy.