W tym tygodniu Sejm podejmie decyzję o ostatecznym kształcie tzw. ustawy rodzinnej.

Urlop ten ma wynosić docelowo (od 2011 roku) dwa tygodnie. Ojciec będzie mógł z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Ojcowie będą też mogli korzystać z urlopu macierzyńskiego już po ośmiu tygodniach od urodzenia dziecka, jeśli stan zdrowia matki uniemożliwia jej sprawowanie opieki.

Posłowie proponują też wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla matek rodzących więcej niż jedno dziecko. Ma wynieść nawet 45 tygodni dla matki rodzącej pięcioraczki.

Z trzech lat, do 12 miesięcy ma zostać skrócony okres ochronny przed zwolnieniem pracownika, które zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu swojej pracy w okresie, kiedy przysługuje mu urlop wychowawczy.

Źródło: onet.pl