Zmiany będą korzystne także dla ojców. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oznacza, że ojciec nowo-narodzonego dziecka będzie mógł wykorzystać sześć, a nie jak dotąd cztery tygodnie takiego urlopu. Oczywiście pod warunkiem jeśli matka zdecyduje się wrócić do pracy wcześniej. Według planów resortu pracy to rodzice zdecydują, które z nich skorzysta z dodatkowego macierzyńskiego.

Jak czytamy na łamach “Gazety Prawnej” ministerstwo pracy i opieki społecznej chce także ułatwić ojcom opiekę nad dzieckiem w przypadku choroby matki. Mężczyzna będzie mógł w takiej sytuacji skorzystać z urlopu macierzyńskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
Pierwsze z szeregu planowanych przez resort pracy zmiany mają wejść w życie od stycznia 2009 roku.

Cały artykuł w “Gazecie Prawnej”
za: wp.pl