Od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 1126 do 1204 zł. Więcej zarobią m.in. najgorzej wynagradzani oraz osoby pracujące nocą.

W przyszłym roku minimalna płaca wzrośnie o 6,9 proc., czyli zaledwie o 0,7 proc. więcej niż gwarantuje ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Zaproponowana przez Radę Ministrów nowa wysokość minimalnej pensji stanowi 37,7 proc. prognozowanego na 2009 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dzięki podwyżce, w przyszłym roku więcej zarobią więc pracownicy opłacani według najniższych stawek, w tym osoby, które dopiero rozpoczynają swoją aktywność zawodową. Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli od stycznia 2009 r. 963,20 zł).

Wzrosną też świadczenia, których wysokość uzależniona jest od płacy minimalnej.

W 2009 roku maksymalna wysokość takiej odprawy wyniesie 18,06 tys. zł, czyli 1,2 tys. zł więcej niż obecnie. Do 1204 zł wzrośnie także wysokość minimalnego odszkodowania, jakie pracownikowi będzie musiał wypłacić pracodawca, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Podobnie wzrośnie wysokość odszkodowania za mobbing.

Propozycję podwyższenia pensji minimalnej rząd przedstawia Komisji Trójstronnej do 15 czerwca. KT uzgadnia następnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ma na to czas do 15 lipca. Jeśli Komisja nie wynegocjuje wysokości minimalnej płacy, ustali ją Rada Ministrów do 15 września.

1204 zł będzie wynosić minimalne wynagrodzenie w 2009 roku