Osoba pobierająca emeryturę lub rentę musi pamiętać o tym, że jej świadczenie może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu , jeżeli dorabiając zarabiają powyżej określonych limitów. W tej chwili limit dla emerytów i rencistów, który powoduje proporcjonalne zmniejszenie świadczenia wynosi nieco ponad 2000 zł, a Ci emeryci i renciści, którzy zarabiają powyżej 3500 zł, muszą się liczyć z tym, że ZUS w ogóle zawiesi im wypłatę świadczenia.

Limity te nie obowiązują emerytów, którzy maja ukończony pełny wiek emerytalny, czyli kobieta 60 lat, mężczyzna  65 lat.

W planach rządu na przyszły rok jest to, że limity te nie będą obowiązywać dla wszystkich rencistów, którzy pobierają świadczenie z tytułu niezdolności do pracy.