Optymalizacja wszelkich form funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym również w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, w celu zmniejszenia kosztów jest obecnie standardem w każdej firmie.

Dlatego też coraz powszechniejsze staje się stosowanie elastycznych form zatrudnienia pracowników. Leasing pracowniczy obok kontraktów menedżerskich i telepracy, cieszy się wciąż coraz większą popularnością. Dla pracowników leasingowych jest również szansą na zatrudnienie i zdobycie doświadczeń zawodowych.

Leasing pracowniczy, wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, funkcjonuje na rynku polskim od przeszło 10 lat, czyli praktycznie od czasu kiedy zaczęły powstawać w Polsce pierwsze agencje pracy tymczasowej. Nie był co prawda uregulowany prawnie, ale „to co nie jest zabronione jest dozwolone”. Zdarzały się przypadki, iż pracownik pozostawał zatrudniony w ramach leasingu przez kilka lat. Regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2004 r. z jednej strony zrównały niemal pracowników leasingowanych z pozostałymi pracownikami firmy,
z drugiej zaś strony wprowadziły limity świadczenia pracy na rzecz jednej firmy do maksymalnie jednego roku.

W jakich sytuacjach stosuje się leasing pracowniczy ?

Leasing pracowniczy cieszy się ogromną popularnością w firmach, gdzie występuje wyraźna sezonowość produkcji czy usług i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do potrzeb rynku. Przykładem mogą być tu firmy produkujące napoje czy lody, gdzie latem gwałtownie wzrasta potrzeba zatrudnienia znacznie większej liczby osób. Zatrudnienie pracowników leasingowych jest korzystne zwłaszcza do realizacji zadań, do których pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń np. w firmach produkcyjnych często istnieje potrzeba zatrudnienia osób posiadających uprawnienia potrzebne do prowadzenia wózków widłowych.

Leasing pracowniczy jest również często stosowany w spółkach notowanych na giełdzie, gdzie wskaźniki zysków analizowane są do ilości zatrudnionych osób. Następstwem tego jest ograniczanie etatów. W tej sytuacji stosowanie leasingu jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników.
Pracowników leasingowych zatrudnia się często do prac, niezwiązanych z kluczową działalnością firmy, (np. do sprzątania, ochrony) czy też w celu wykonywania prac okazjonalnych (np. w okresie zwiększonej promocji firmy kiedy istnieje potrzeba zatrudnienia hostessy.)
Firmy korzystają z leasingu również w przypadku, gdzie istnieje konieczności zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, na bardzo krótki okres, który ma wykonać konkretne zadanie (np. zatrudnienie tłumacza na okres pobytu zagranicznej delegacji).
I wreszcie leasing sprawdza się w sytuacji nieobecności etatowych pracowników, przebywających na zwolnieniach lekarskich czy urlopach wypoczynkowych, na wybranych stanowiskach (np. recepcji czy w administracji, gdzie praca nie wymaga szczególnego wdrożenia i pracownik leasingowany szybko jest w stanie je przejąć).

Leasing dla dużych i małych

Na podstawie wyżej wymienionych sytuacji, gdzie sprawdza się leasing pracowniczy, warto potwierdzić, iż leasing może funkcjonować zarówno w firmach małych jak i w gigantach, zatrudniających tysiące pracowników. Forma prawna czy ilość zatrudnionych osób przez firmę również nie są czynnikami ograniczającymi stosowanie leasingu.

Leasing tematem tabu