Aktualności HR


Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Jeśli nie związek zawodowy, to co? [Prawo pracy]

Firmy, w których nie działają związki zawodowe nie są zwolnione z obowiązku konsultowania swoich decyzji z pracownikami. W wielu przypadkach przepisy wymagają konsultowania ważniejszych zmian w firmie z tzw. reprezentacją pracowników. Jak działa ta instytucja?   Przedstawiciel pracowników, czyli kto?

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Wypadek w drodze do lub z pracy – świadczenia i konsekwencje [Prawo pracy]

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać

Państwowa Inspekcja Pracy: czy organ do kontrolowania sam wymaga kontroli?

Państwowa Inspekcja Pracy: czy organ do kontrolowania sam wymaga kontroli?

Rośnie liczba osób zatrudnionych w PIP, w tym pracowników uprawnionych do kontroli. Przeprowadzanych kontroli natomiast jest coraz mniej. Wnioskować można, że  maleje liczba naruszeń przepisów prawa pracy, ale czy rzeczywiście tak jest?

Odchodzisz z pracy? Sprawdź jakie masz obowiązki i prawa w okresie wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony jest od momentu oświadczenia pracodawcy lub pracownika o chęci rozwiązania umowy do ustania stosunku pracy. To nie tylko czas, w którym kończymy współpracę z firmą, ale również moment, w którym mogą się pojawić nowe obowiązki. […]

Funkcjonariusze mundurowi skorzystają z urlopu ojcowskiego!

Funkcjonariusze mundurowi skorzystają z urlopu ojcowskiego! Funkcjonariusze mundurowi zyskają uprawnienia związane z rodzicielstwem podobne do tych, z których korzystają pracownicy w ramach Kodeksu pracy. Takie rozwiązania wprowadza uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy […]

Bez urlopu wychowawczego dla samozatrudnionych

Prowadzący firmy nie nabędą w tym roku, wbrew zapewnieniom rządu, prawa do urlopu wychowawczego. Jak ustaliliśmy, przygotowana przez resort pracy propozycja takiego rozwiązania nie zyskała akceptacji Ministerstwa Finansów. Miałaby w 2010 […]

Prawo jazdy przedsiębiorcy

Organy podatkowe odmawiają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na kurs prawa jazdy, który opłacił za siebie przedsiębiorca. Uznają, że wydatek taki nie jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i nie przyczynia się do zachowania […]

Kto ma prawo do przerwy na karmienie dziecka ?

Pracownica, która jest młodą mamą i karmi swoje dziecko piersią, ma prawo do przerw w pracy, a ilość i długość tych przerw zależy od czasu pracy karmiącej pracownicy. Gdy czas pracy karmiącej pracownicy […]

Regulacje prawne dotyczące poziomu hałasu w pomieszczeniach biurowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi […]

Czy pracodawca musi ujawnić swoje dane podczas rekrutacji ?

Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU nr 101/2002, poz.926 z póżn.zm. – tekst jednolity) – pracodawca, który przeprowadza nabór do pracy, musi podać kandydatom : […]

Prace zabronione podczas ciąży i zmiana warunków pracy

Kobieta ciężarna nie może ucierpieć finansowo na zamianie stanowiska Jeśli zaś nie można zmienić tych szkodliwych warunków, pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownice na inne stanowisko pracy, przy czym pracownica ta […]

Proces o dyskryminację genetyczną

Sąd wydał orzeczenie na korzyść pracownika w związku z wniesionym oskarżeniem pracodawcy o dyskryminację w miejscu pracy sugerując się wynikami badań DNA. Tego typu wyrok może zapaść niedługo w Stanach Zjednoczonych, […]