Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU nr 101/2002, poz.926 z póżn.zm. – tekst jednolity) – pracodawca, który przeprowadza nabór do pracy, musi podać kandydatom :
- adres swojej siedziby
- pełną nazwę firmy
- miejsce zamieszkania, imię i nazwisko (jeżeli firmę prowadzi osoba fizyczna)

Obowiązkiem pracodawcy jest podanie nazwy firmy, nawet wówczas, gdy dane kandydatów do pracy zbierane są przez firmę rekrutacyjną , ponieważ to pracodawca jest administratorem zebranych danych osobowych .

Oznacza to, że pracodawca nie może być anonimowy, gdyż osoba, która zgłasza się do pracy ma prawo wiedzieć, kto posiada jej dane osobowe.