Prawo pracy


Czym jest zakaz konkurencji ?

Głównym celem zakazu konkurencji jest ochrona interesów pracodawcy. Zakaz jest jednym z obowiązków pracowniczych, choć w przeciwieństwie do innych, jego obowiązywanie nie wynika wprost z przepisów kodeksu pracy.

Zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych

Jeżeli bezrobotny nie chce się szkolić ani podjąć pracy, może stracić prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Na osłodę Ministerstwo Pracy zapowiada wyższe zasiłki – czytamy w “Gazecie Wyborczej”. W […]

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne ?

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez ZUS. Mogą się o nie starać kobiety, które ukończyły 55 lat i mają przynajmniej 20 letni staż pracy oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat z przynajmniej 25 […]

Umowa zlecenia a szkolenie BHP pracownika

Obowiązek przeprowadzenia szkoleń bhp dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych nie wynika bezpośrednio z przepisów. Jednak przy wykonywaniu niektórych prac pracodawca może uznać, że do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy […]

Jakie warunki muszą spełnić kobiety i mężczyźni, którzy chcą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury

Jakie warunki muszą spełnić kobiety i mężczyźni, którzy chcą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury

Warto wiedzieć, jakie warunki muszą spełnić kobiety i mężczyźni, którzy chcą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Bardzo ważne jest udokumentowanie okresów składkowych zarówno w Polsce jak i w innych krajach, jeżeli […]

Od września emeryt i rencista będą mogli więcej dorobić

GUS poinformował, że wynagrodzenia za pracę w drugim kwartale spadło i wyniosło 2951,36 zł, było więc niższe o 32,62 zł niż w pierwszym kwartale. W ten sposób emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić […]