Projektujemy obieg wniosków urlopowych. Przejrzysty obieg wniosku urlopowego, to ułatwienie dla pracownika i pracodawcy. Jego zaprojektowanie jest dość proste i wymaga przemyślenia sposobu organizacji pracy w danej firmie czy zakładzie.

Dwa najczęstsze sposoby obiegu wniosków urlopowych:

Pracownik –> Kierownik –> Kadry

Najprostszy sposób obiegu, który jednocześnie jest najczęściej stosowany w większości typów firm. Pracownik wypełnia wniosek urlopowy, który przesyła do swojego przełożonego i dopiero po jego akceptacji, wniosek trafia do kadr, które go archiwizują. Ten system posiada jednoetapową akceptację wniosków urlopowych (czyli jedynie kierownik musi wyrazić zgodę na urlop).

Pracownik –> Menedżer Liniowy –> Kierownik Działu –> Kadry

Sposób stosowany w firmach produkcyjnych, FMCG, Retail, gdzie funkcjonuje rozbudowana struktura i konieczne jest zapewnienie płynności pracy w obrębie danej grupy stanowisk bądź zmian.

W takiej strukturze obiegu wniosku urlopowego, Menedżer Liniowy bądź Kierownik Zmiany ma dostęp jedynie do podglądu wniosków urlopowych bezpośrednio podległych sobie pracowników, a Kierownik Działu do wszystkich sekcji w ramach struktury co pozwala mu w razie potrzeby planować zaszeregowanie poszczególnych pracowników.

Taki system posiada dwuetapową akceptację wniosków urlopowych (czyli zgodę wyraża bezpośredni przełożony oraz szef działu).

 

Elektroniczne Wnioski Urlopowe


 

Jakie typy wniosków urlopowych powinny znaleźć się w elektronicznych wnioskach urlopowych?

 • Urlopy wypoczynkowe,
 • Urlopy okolicznościowe,
 • Opieka nad dzieckiem,
 • Urlopy bezpłatne,
 • Urlopy związane z wychowywaniem dziecka (macierzyńskie, rodzicielskie).

Warto umieścić w elektronicznym systemie również wzory dokumentów pozwalających na zgłoszenie:

 • Dni wolnych za święta przypadające w dzień wolny od pracy,
 • Delegacji ,
 • Prywatnych wyjść w godzinach pracy,
 • Nadgodzin.

Te ostatnie są o tyle ważne, że stanowić mogą podstawę (wraz z danymi z systemu rozliczenia czasu pracy) do wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny (pracownik, by móc zostać odpłatnie po godzinach pracy i nadal realizować obowiązki zawodowe, musi zrobić to za zgodą przełożonego. Bez takiej zgody pracownik nie może oczekiwać za nie wynagrodzenia).

Jak zapewnić sprawny obieg elektronicznych wniosków urlopowych?

 • Upewnij się, że pracownik zna swoje prawa i obowiązki związane z urlopami i wie skąd pobrać oraz jak wypełnić wniosek (można tego nauczyć pracownika przy okazji onboardingu),
 • Pozwól pracownikowi na monitoring swoich nieobecności i podgląd przysługujących mu dni urlopowych,
 • Stwórz ścieżkę akceptacji i ustaw maksymalny termin akceptacji wniosku urlopowego (np. 1 tydzień) wraz z przypomnieniem mailowym o konieczności podjęcia decyzji (dzięki temu pracownik zawsze wie jak długo musi czekać na decyzję, a ty nie zapomnisz o jej podjęciu),
 • Zintegruj system elektronicznego obiegu wniosków z systemem kadrowym dla redukcji błędów i przyspieszenia procesów.

Jeśli chcesz zobaczyć jak działa elektroniczny system wniosków urlopowych sprawdź rozwiązanie Elektroniczne Wnioski Urlopowe – tomHRM