Pre-boarding, re-boarding, off-boarding – nowe trendy w onboardingu.

W USA już około 80% firm  realizuje strategie onboardingowe (za SHRM). W Polsce, formalne programy onboardingu posiada jedynie część firm (i to głównie tych większych), ale coraz więcej z nich dostrzega potrzebę usystematyzowania sposobu wdrażania pracownika do pracy.

I to nie tylko w formie klasycznego onboardingu, ale również działań prowadzonych przed pierwszym dniem pracy, po powrocie pracownika z długiego urlopu czy po jego zwolnieniu. Przyjrzyjmy się nowym trendom w onboardingu (i pojęciom, które warto znać).

Pre-boarding

Działania wdrażane zanim przyszły pracownik pojawi się w pracy. W USA takie czynności prowadzi około 45% firm. W Polsce, w pewnym zakresie prowadzi je każda firma, bo wymaga tego prawo pracy (zadania kadrowe związane z przygotowaniem dokumentów, by możliwe było podpisanie umowy o pracę). Nie wiele firm prowadzi jednak dodatkowy pre-boarding, który ma na celu przygotowanie kandydata do nowej pracy.

Preboarding najczęściej obejmuje dodatkowo:

  • Przekazanie części informacji o firmie i zespole, by pracownik miał już pewną bazową wiedzę w pierwszym dniu pracy,
  • Poinformowanie o szczegółowym planie pierwszego dnia / tygodnia pracy,
  • Przygotowanie współracowników na przyjęcie nowej osoby do zespołu,
  • Zaproszenie na konkretne spotkania / wydarzenia.

Bardziej nietypowe formy pre-boardingu to między innymi:

  • Wysłanie zestawu powitalnego na domowy adres pracownika,
  • Przesłanie kwiatów / kosza ze słodyczami dla partnera pracownika,
  • Kontakt z pracownikiem co kilka dni, by podtrzymać jego entuzjazm nową pracą.

Re-boarding

Proces ponownego wdrożenia pracownika do pracy związany z jego powrotem do organizacji. Obejmuje wszystkie elementy, które w czasie nieobecności pracownika mogły się zmienić (technologie, zespół, pozycję firmy i jej otoczenie konkurencyjne).

Off-boarding

Program przeprowadzenia pracownika przez proces odejścia z firmy (niezależnie od powodów tego odejścia). Obejmuje:

  • sprawy formalne (zdanie sprzętu, przekazanie dokumentów, nadanie dostępów)
  • oraz exit interview – czyli rozmowę / ankietę prowadzoną na zakończenie pracy w danej firmie.

Do każdego z powyższych działań możesz bez większych problemów wykorzystać narzędzie stosowane w klasycznym onboardingu. Za pomocą tomHRM przygotujesz zarówno plan pre-boardingu, re-boardingu jak i przeprowadzisz pracownika przez proces zamykania pracy i zadań oraz exit interview.

Ciekawym rozwiązaniem jest aplikacja tomHRM wspomagająca organizację i zarządzanie onboardingiem pracowników Onboarding tomHRM.