Michael Page, międzynarodowa firma doradztwa personalnego, opublikowała Przeglądy Wynagrodzeń w obszarach: instytucje finansowe, sprzedaż i marketing, produkcja i łańcuch dostaw, prezentujące płace i zakresy obowiązków na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla.


 
 
 
 

Najbardziej pozytywne sygnały dotyczące polskiego rynku pracy napływają obecnie z sektora produkcji oraz łańcucha dostaw. W ciągu minionego roku wiele międzynarodowych koncernów zdecydowało się przenieść do Polski swoja produkcję lub rozbudować istniejące linie produkcyjne.

„Polska stała się dogodną lokalizacją dla regionalnych centrów zakupów pośrednich i bezpośrednich, poszukiwania dostawców oraz planowania. W konsekwencji, w obszarze produkcji i łańcucha dostaw, odnotowano wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną i doświadczoną w swoim obszarze specjalizacji kadrę, znającą języki obce oraz posiadającą dogłębne zrozumienie procesów biznesowych i wpływu poszczególnych działów na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa” – zauważa Yannick Coulange, Dyrektor Wykonawczy Michael Page.

Zwiększone zainteresowanie utalentowanymi pracownikami dotyczy również obszaru rozwoju sprzedaży. Zmiany na mapie polskiego handlu zaowocowały dużym i stale rosnącym zapotrzebowaniem na efektywnych profesjonalistów ds. sprzedaży do sieci detalicznych. Te z kolei, w związku z zaostrzającą się konkurencją, rozpoczęły wdrażanie programów optymalizacyjnych mających wspomóc zatrzymanie obecnych lub przyciągnięcie nowych klientów.

„Znakiem czasów jest skokowy wzrost zapotrzebowania na ekspertów z branży e-commerce oraz marketingu on-line. Coraz więcej firm, w tym także dużych sieci handlowych, podążając za potrzebami swoich Klientów, decyduje się na rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów sprzedaży. Zatrudnianie menedżerów zarządzających tymi obszarami staje się więc kluczowe w kontekście rozwoju sprzedaży oraz zwiększania świadomości marek” – mówi Yannick Coulange z Michael Page.

Pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż, rozwój produktów i akwizycję klientów poszukiwani są również przez instytucje finansowe. Jednak większość organizacji z tego rynku, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe i konsultingowe, wstrzymuje wprowadzenie projektów rozwojowych do momentu pojawienia się wyraźnego trendu wzrostowego polskiej gospodarki.

Kontynuowana jest natomiast konsolidacja, dzięki której udziały rynkowe największych graczy zwiększyły się, ale też wiele znanych i cenionych marek bezpowrotnie zniknęło z polskiego rynku, zwalniając przy tym grupy pracowników. Na rynku finansowym widoczny jest także rozwój mniejszych organizacji oferujących niszowe produkty wąskim grupom klientów. W bankowości detalicznej przeprowadzono zwolnienia grupowe, a wiele instytucji wykorzystało moment relatywnej stagnacji rynkowej do przeprowadzenia restrukturyzacji. Dynamicznie rozwijały się natomiast międzynarodowe centra usług wspólnych banków i innych instytucji finansowych zlokalizowane w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Tabela nr 1.: Aktualne miesięczne zarobki brutto wg Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page.

Produkcja i łańcuch dostaw Lokalizacja Minimum Najczęściej oferowane Maksimum Premia roczna
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Warszawa 25 000 zł 30 000 zł 40 000 zł do 50%
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Aglomeracja Śląska 22 000 zł 30 000 zł 50 000 zł do 50%
Kierownik Utrzymania Ruchu Warszawa 9 000 zł 12 000 zł 14 000 zł do 25%
Kierownik Utrzymania Ruchu Aglomeracja Śląska 9 000 zł 12 000 zł 14 000 zł do 25%
Kierownik Łańcucha Dostaw Warszawa 12 000 zł 15 000 zł 22 000 zł do 25%
Kierownik Łańcucha Dostaw Aglomeracja Śląska 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł do 25%
Specjalista ds. Jakości Warszawa 5 000 zł 6 000 zł 9 000 zł brak
Specjalista ds. Jakości Aglomeracja Śląska 6 000 zł 8 000 zł 11 000 zł do 25%
Technolog/ Inżynier Procesu Warszawa 4 500 zł 6 500 zł 9 000 zł brak
Technolog/ Inżynier Procesu Aglomeracja Śląska 5 000 zł 7 500 zł 11 000 zł do 16%
Kupiec operacyjny Warszawa 6 000 zł 8 500 zł 10 000 zł do 20%
Kupiec operacyjny Aglomeracja Śląska 6 000 zł 8 500 zł 10 000 zł do 20%
Sprzedaż i marketing Lokalizacja Minimum Najczęściej oferowane Maksimum Premia roczna
Dyrektor Sprzedaży (FMCG) Warszawa 22 000 zł 32 000 zł 44 000 zł 30 – 60%
Marketing Manager (Retail) Warszawa 13 000 zł 19 000 zł 25 000 zł 16 – 35%
PR Manager (FMCG) Warszawa 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 10 – 25%
Instytucje Finansowe Lokalizacja Minimum Najczęściej oferowane Maksimum Premia roczna
Dyrektor Sprzedaży Bankowości Detalicznej Warszawa 27 000 zł 32 000 zł 55 000 zł do 40%
Ekspert ds. Podatków Warszawa 9 000 zł 13 000 zł 17 000 zł do 16%
HR Business Partner Warszawa 7 000 zł 12 000 zł 22 000 zł do 16%
Kierownik ds. Rozwoju Produktów(doświadczenie od 2 do 5 lat) Warszawa 7 000 zł 9 000 zł 12 000 zł do 16%

 

Przeglądy Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page prezentują płace minimalne, najczęściej oferowane oraz maksymalne na wyszczególnionych stanowiskach, oferowane przez oddziały międzynarodowych firm działających w różnych branżach. Dane dotyczą osób znających biegle język angielski i zatrudnionych w Warszawie oraz okolicach, a w przypadku stanowisk z zakresu produkcji i łańcucha dostaw, zatrudnionych również w aglomeracji Śląskiej.
Pełna treść Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.michaelpage.pl.