Aktualności HR


Jak kontrolować emocje w pracy? [Rada psychologa]

Jak kontrolować emocje w pracy? [Rada psychologa]

Rutyna, presja terminów i natłok zobowiązań to główne przyczyny pojawiania się negatywnych emocji w trakcie pracy. Sytuacje stresogenne są jednak nieodłączną częścią naszego życia zawodowego. Jak kontrolować napięcie i nie dopuszczać do powstawania sytuacji konfliktowych?   Weekend może być prawdziwym

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

Szykany i mobbing w miejscu pracy – Raport [Prawo pracy]

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”. W jego trakcie, podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach pracy w ciągu ostatnich 5 latach.     Choć obydwie

Jak sobie radzić ze stresem pourlopowym? [Video HR]

 

Dr Paulina Sobiczewska, psycholog SWPS oraz Justyna Bednarczyk-Wilgos, psycholog, doradca zawodowy SWPS mówią m.in. o tym, jak zmotywować się do pracy po urlopie, jak zwiększyć wtedy efektywność oraz jak uniknąć przygnębienia.

Stres zawodowy – co stresuje pracowników w Polsce?

Stres zawodowy – co stresuje pracowników w Polsce?

7 kwietnia 2014 r. w Brukseli i wielu miastach Unii Europejskiej, w tym także w Warszawie, rozpoczęła się dwuletnia, ogólnoeuropejska kampania zatytułowana „Stres w pracy? Nie, dziękuję!“, która stanowi odpowiedź na coraz bardziej powszechny i niepokojący problem stresu zawodowego w

Odporność na stres w cenie

Strażak, manager, policjant, chirurg, pilot samolotów pasażerskich, kontroler lotów, pracownik agencji reklamowej, agent nieruchomości czy taksówkarz – to według amerykańskiego portalu CareerCast najbardziej stresujące zawody świata. Wyniki […]

Eliminacja stresu w pracy – pracownik

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w zakresie współpracy z pracodawcą w zapewnieniu właściwych psychospołecznych warunków pracy w zakładzie, pracownicy są zobowiązani min. do: – starannego i sumiennego wykonywania pracy, – stosowania się do poleceń przełożonych,