OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w zakresie współpracy z pracodawcą w zapewnieniu właściwych psychospołecznych warunków pracy w zakładzie, pracownicy są zobowiązani min. do:
- starannego i sumiennego wykonywania pracy,
- stosowania się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
- przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
- przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
- dbania o dobro zakładu i chronienie jego mienia,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego.

DOBRE RADY

Skuteczne zapobieganie stresowi w miejscu pracy wymaga zaangażowania, wysiłku oraz współdziałania – pracodawcy i pracowników. Wiele dla siebie samego może uczynić jednak także każdy pracownik.

Z tego powodu Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała Rady dla pracowników. Rady te zostały tak przygotowane, aby mogły być zastosowane przez każdą osobę, bez względu na rodzaj, miejsce, czas i charakter wykonywanej przez nią pracy. Ich zastosowanie, gdy jest możliwe, może pomóc w skuteczniejszym radzeniu sobie z nadmiernym stresem.

Rada 1
Poznaj swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy.

Rada 2
Zanim podejmiesz zatrudnienie, dokładnie zapoznaj się z zakresem obowiązków. Dowiedz się o atmosferę i stosunki między pracownikami panujące w nowym miejscu pracy.

Rada 3
Nie podejmuj zatrudnienia, jeśli masz wątpliwości co do prawdziwości oferowanych Ci warunków pracy, odbiegają one od ustaleń zawartych z Tobą podczas rozmów kwalifikacyjnych bądź pracodawca unika podpisania umowy o pracę.

Rada 4
Na bieżąco przygotowuj się do pracy. Samodzielnie lub przy pomocy pracodawcy podnoś swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicz w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

Rada 5
raktuj swojego szefa i inne osoby w pracy jak partnerów, wobec których masz oczekiwania ale i obowiązki. Wywiązuj się ze swoich obowiązków.

Rada 6
Pamiętaj, że od jakości Twojej pracy może zależeć praca kogoś innego, nawet gdy Ty tego nie widzisz. Traktuj poważnie swoją pracę.

Rada 7
Staraj się nie przychodzić do pracy na ostatnią chwilę.

Rada 8
Zanim rozpoczniesz pracę, poświęć trochę czasu na przygotowanie się do niej. Zastanów się spokojnie i zaplanuj, co chcesz zrobić, w jakiej kolejności i dla kogo.

Rada 9
Zaczynaj od spraw najważniejszych w danym dniu i pamiętaj o zostawieniu sobie czasu na nieprzewidziane zdarzenia.

Rada 10
Staraj się wykonywać jedną czynność od początku do końca.

Rada 11
Unikaj odwlekania i odkładania spraw „na później”.

Rada 12
Wyznaczaj sobie krótko i długo okresowe cele, które chcesz zrealizować w danym dniu, tygodniu, miesiącu lub roku pracy.

Rada 13
Zaakceptuj fakt, że zmiany w pracy są nieuniknione. Jeśli trzeba, dokonuj korekt harmonogramu swojej pracy na bieżąco.

Rada 14
Śmiało i otwarcie mów współpracownikom i szefom o swoich pomysłach, oczekiwaniach i propozycjach dot. sposobu wykonywania przez Ciebie pracy.

Rada 15
Otwarcie mów o tym, co czujesz w związku z pracą.

Rada 16
Dbaj o siebie i swoje sprawy. Odmawiaj i mów „nie, nie zgadzam się”, gdy ktoś narusza Twoje prawa lub nie jesteś na coś gotowa/y.

Rada 17
Jeśli odczuwasz napięcie – rozejrzyj się wokół i zrób choćby w pamięci listę konkretnych rzeczy które Cię w danej chwili irytują, złoszczą, męczą lub przeszkadzają w pracy.

Rada 18
Podchodź do spraw racjonalnie – oceń wagę problemów i zdecyduj, które z nich a) chcesz oraz b) możesz rozwiązać.

Rada 19