Czy mężczyźni są gotowi na większe zaangażowanie w życie rodzinno-domowe, a kobiety zdają się tego nie dostrzegać? W jaki sposób różnice  w percepcji sukcesu życiowego przekładają się na codzienne funkcjonowanie obok siebie przedstawicieli różnych pokoleń? Jakie bariery na swojej drodze zawodowej napotykają Polki i Polacy? Te i inne ważne zagadnienia dotyczące ról obejmowanych przez współczesne kobiety i mężczyzn zbadano  w projekcie badawczym firmy Henkel Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania.

Badanie na zlecenie Henkel Polska przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1008) przez firmę Maison & Partners w drugiej połowie 2017 r. Miało ono na celu przeanalizowanie różnic między kobietami i mężczyznami w percepcji podziału ról i obowiązków w gospodarstwach domowych a także trudności, z jakimi przychodzi zmagać się współczesnym Polkom i Polakom na rynku pracy.

Recepta na udane życie

Zapytani o własną receptę na sukces życiowy respondenci, niezależnie od płci,
w największym stopniu upatrują go w posiadaniu szczęśliwej, kochającej się rodziny, posiadaniu dzieci oraz możliwości umiejętnego łączenia szczęścia rodzinnego z udanym życiem zawodowym. Tak odpowiedziało odpowiednio 53%, 19% i 30% mężczyzn oraz 41%, 21% i 26% kobiet. Dopiero kolejne, rzadziej wybierane odpowiedzi uwidaczniają różnice między płciami. Mężczyźni za czynniki sukcesu osobistego zdecydowanie częściej uważają posiadanie dobrze płatnej pracy (19%), odniesienie sukcesu finansowego (17%) czy też wolność i życie bez zobowiązań (13%). Z kolei kobiety wskazują na bycie potrzebnym (19%), posiadanie dobrze płatnej pracy (11%) i samorozwój (10%).

Definiowanie sukcesu życiowego różni się nie tylko w zależności od płci, ale również wieku badanych. Dla pokolenia 20-latków, najważniejsza jest rodzina (M-66%, K-54%) i posiadanie dzieci (M-57%, K-39%). Najmłodsze kobiety dążą przy tym do rozwijania swoich pasji i zainteresowań znacznie częściej niż mężczyźni (K-22%, M-7%). Z wiekiem zachodzi zmiana: panie około 30-stki i 40-stki zdecydowanie najbardziej cenią rodzinę (67%)  i związane z tym osiąganie work-life balance (43%). Jeśli priorytetem jest dla nich praca, to taka, w której można się rozwijać. Panowie w tym wieku zdecydowanie częściej wymieniają priorytety materialne takie jak posiadanie dobrze płatnej pracy (33%) czy ogólnie – odniesienie sukcesu finansowego (31%). Dopiero po 50. roku życia następuje zgoda w kwestii priorytetów życiowych. Zarówno kobiety jak i mężczyźni w tym wieku utożsamiają sukces życiowy ze szczęśliwą rodziną i równowagą między życiem prywatnym i zawodowym.

Respondenci zostali także zapytani o idealny scenariusz na życie – zarówno kobiety (49%) jak i mężczyźni (37%) na pierwszym miejscu wskazali możliwość łączenia pracy zawodowej z zajmowaniem się domem/dziećmi. W dalszej kolejności przedstawiciele obu płci wskazali rezygnację z pracy zawodowej, jednak z odmiennych powodów: kobiety chciałyby poświęcić swój czas na zajmowanie się domem (23%), a mężczyźni dążyliby do rozwijania swoich pasji (23%).

Polacy i Polki na ryku pracy

Drugim badanym obszarem, obok prywatnego życia współczesnych Polek i Polaków, była sfera wyzwań zawodowych. Okazuje się, że za największą barierę na tym polu zarówno kobiety (39%) jak i mężczyźni (40%) uznają bycie wynagradzanym poniżej kwalifikacji i jest to jedyny punkt, w którym są zgodni. Dla mężczyzn w pracy dolegliwe jest także „stanie w miejscu” (30%), syndrom wypalenia zawodowego (26%) i zjawisko mobbingu (20%). Kobiety najczęściej spotykają się z takimi barierami jak: lęk przed zmianą pracy (21%), zjawisko dyskryminacji i niedoceniania kobiet (21%) a także problem z pogodzeniem życia zawodowego z prywatnym (17%).

Jakie więc kryteria musiałby spełniać idealny pracodawca, by umożliwić współczesnym pracownikom łączenie pracy z dbaniem o dom? Zdaniem zarówno większości mężczyzn jak  i kobiet byłoby to wprowadzenie elastycznego czasu pracy (K-49%, M-65%) oraz możliwość pracy z domu w ustalonym wspólnie z pracodawcą zakresie (K-47%, M-46%). Dodatkowo kobiety wskazywały także na tworzenie przyzakładowych żłobków/przedszkoli i na możliwość pracy na część etatu.

Informacje o badaniu: 

Badanie „Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania” zostało przeprowadzone
w drugiej połowie 2017 r. przez instytut badawczy Maison & Partners na zlecenie firmy Henkel Polska. Celem badania było poznanie opinii i postaw Polaków w zakresie postrzegania podziału ról między kobietami i mężczyznami oraz zrozumienie barier na polskim rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym ARIADNA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N= 1008.

fot.:Pixabay.com