Ponad połowa specjalistów i menedżerów planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę. Co czwarty z nich poszukuje jej aktywnie. 30% specjalistów i menedżerów z obszaru HR, odpowiedziało że nie poszukuje pracy, co jest najwyższym wynikiem wśród badanych grup zawodowych

 

– wynika z 4 edycji badań Antal International „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

 

– Specjaliści i menedżerowie związani z obszarem HR należą do specyficznej grupy zawodowej. Realizują politykę personalną w danej organizacji, często wdrażając nowe pomysły i rozwiązania, wychodząc czasem poza standardy i procedury. Jeżeli jednak w dłuższej perspektywie ich działania nie są doceniane, brakuje akceptacji na ich propozycje, wówczas zaczynają rozglądać się za miejscem, gdzie mogą realizować swoje pomysły – podkreśla Marta Tobiasz, starszy konsultant, Antal HR & Admin.

Respondenci związani z obszarem HR należą także do grupy, która oczekuje najmniejszego wzrostu wynagrodzenia przy zmianie pracy (o 22%). Jak zaznacza Marta Tobiasz, istota wynagrodzenia jest dla specjalisty czy menedżera z obszaru HR kwestią drugorzędna

– Rozwój, możliwość realizowania projektów HR-owych to najważniejsza motywacja dla nich. Stąd oczekiwania finansowe nie są tak wysokie jak u innych grup zawodowych – dodaje.

Badania wykazały także, że aż 67% respondentów z obszaru HR dopuszcza możliwość przekwalifikowania się by podjąć prace w innej niż dotychczas dyscyplinie zawodowej.

Nie za wysoki w stosunku do innych dyscyplin zawodowych jest również wskaźnik relokacji – tylko 38% respondentów z obszaru HR przyznało się, że zmieniało miejsce zamieszkania ze względu na podjęcie nowej pracy.

Specjaliści i menedżerowie związani z HR przyznali także, że w ciągu roku otrzymali średnio 7 zaproszeń do projektów rekrutacyjnych.

 

Jak wynika z 4. edycji badań specjaliści i menedżerowie mimo że deklarują chęć zmiany pracy, to co raz mniej aktywnie jej poszukują. 27% z nich poszukuje aktywnie pracy, 51% biernie (cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe). 22% pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia. Jednak większość badanych osób (96%) jest gotowa rozważyć ofertę otrzymaną bezpośrednio od rekrutera.

Eksperci Antal International zwracają uwagę, że wyniki raportu wskazują na pierwsze sygnały otwierającego się rynku pracownika, a wraz z niską lojalnością kadry rodzi to nowe wyzwania dla pracodawców.

– Niewątpliwie duża chęć zmian wśród kadry specjalistycznej i menedżerskiej wymusza na pracodawcach przyjrzenie się z większą wnikliwością systemom motywacyjnym w swoich organizacjach. Warto jednak pamiętać, że duża dynamika strukturalna ma też swoje zalety – na przykład umożliwia przypływ nowej wiedzy do organizacji – komentuje Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

O badaniu

Badanie Antal International Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 12.05-21.05.2014. W badaniu udział wzięło 1236 respondentów z Polski, w tym 30% kobiet i 70% mężczyzn. 49% respondentów to specjaliści, a 51% – menedżerowie. Badanie było anonimowe.

Pełny raport dostępny na www.antal.pl